809 de cadre didactice participă la a IV-a serie de formare | SIVECO Romania

809 de cadre didactice participă la a IV-a serie de formare

Marţi, Noiembrie 27, 2012

Titlul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 -,,Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

Brăila, 27 noiembrie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 03 noiembrie 2012 - 08 ianuarie 2013 se desfăşoară cursurile celei de-a IV-a serii de formare din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536 -"Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"

În a IV-a serie de formare desfăşurată în cadrul proiectului, 31 de experţi formatori susţin cursurile pentru 809 de cadre didactice din cele 8 judeţe în care se implementează proiectul, după cum urmează:

  • judeţul Constanţa - 193 de cadre didactice;
  • judeţul Galaţi - 169 de cadre didactice;
  • judeţul Brăila - 144 de cadre didactice;
  • judeţul Buzău - 100 de cadre didactice;
  • Municipiul Bucureşti - 81 de cadre didactie;
  • judeţul Ilfov - 52 de cadre didactice;
  • judeţul Vrancea - 47 de cadre didactice;
  • judeţul Tulcea - 23 de cadre didactice.

Programul de formare dezvoltat şi acreditat în cadrul proiectului ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii” este destinat cadrelor didactice din preuniversitar, în special cele din aria curriculară ”Limbă şi comunicare”, are o structură de tip curs integrat (ore faţă-în-faţă, studiu individual on-line, evaluare, resurse auxiliare pe o platformă virtuală dedicată etc.) şi conţine 2 module, fiecare urmărind dezvoltarea unor competenţe cheie pentru asigurarea unei educaţii de calitate, respectiv: Abilitare pe curriculum şi Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor.

Formarea şi dezvoltarea de noi competenţe aplicabile în procesul de predare-învăţare-evaluare are ca efect corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile şi interesele elevilor, creşterea calităţii programelor de formare prin alternative moderne, diseminarea bunelor practici la nivel de sistem, optimizarea competenţelor profesorilor din pre-universitar şi corelarea lor cu cerinţele europene şi cu domeniile prioritare ale educaţiei.

Din cele 5000 de cadre didactice care constituie grupul ţintă al proiectului, au fost formate, până în prezent, 3569 de cadre didactice, din care 3551 au primit certificarea, atingând un procent de 99% a cadrelor didactice certificate din totalul persoanelor formate, respectiv 71% din totalul grupului ţintă.

Proiectul ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii” este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania şi TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculară ”Limbă şi Comunicare” de a implementa un curriculum şi dezvoltarea profesională continuă a acestora.

Pentru mai multe detalii despre proiect şi despre programul de formare, vizitaţi http://www.formref.ro.

Documente ataşate: