81% dintre primarii din comune vor să-şi informatizeze activitatea | SIVECO Romania

81% dintre primarii din comune vor să-şi informatizeze activitatea

Joi, Martie 26, 2009

București, 26 martie 2009 – Informatizarea primăriilor şi accesarea fondurilor structurale sunt priorităţile primarilor din 25 de judeţe, potrivit unui sondaj recent realizat de SIVECO Romania. 

Primarii chestionaţi cu ocazia Adunării Generale a Asociaţiilor Comunelor din România, eveniment care a avut loc la Bucureşti, reprezintă comune cu până la 14.000 de locuitori.  

81% dintre primarii respondenţi au o strategie de informatizare a activităţii instituţiei pe care o conduc şi un orizont de timp de implementare de până la un an. Soluţiile informatice cele mai solicitate sunt cele pentru colectarea datelor privind gospodăriile populaţiei – Registrul Agricol, gestiunea taxelor şi impozitelor locale, aplicaţii care îndeplinesc funcţionalităţi pentru managementul contractelor, al documentelor, al mijloacelor fixe şi financiar-contabil.  

Primarii care nu au planuri de informatizare (19%) au motivat fie că nu au informaţiile necesare, fie că nu au personal calificat sau fonduri. 

Ioan Gabarcea, primarul comunei Halchiu, din Braşov, ne-a declarat: „Informatizarea activităţii primăriei este o necesitate stringentă. Noi am început acest proces în urmă cu patru ani. Practic, avem un nou mod de a lucra. Nu mai e nevoie de registre, de hârtii, de număr mare de personal. Beneficiile s-au văzut imediat în primul rând în relaţia cu cetăţeanul, şi apoi la nivel intern”. 

In privinta dotării cu calculatoare, sondajul a arătat că 92% dintre primării sunt dotate cu 1 până la 20 de calculatoare, 8% au între 21 şi 40 de calculatoare, iar 4% între 41 şi 60. 

Modernizarea reală a instituţiilor publice din România nu se poate realiza în absenţa conectării acestor structuri la sisteme informatice performante. SIVECO Romania a pus la punct aplicaţii informatice complexe care gestionează integrat toate resursele de care acestea dispun. Fie că vorbim de Registrul Asgricol, iTaxCollect, Managementul Contractelor, de Managementul Salarizării Personalului sau de Managementul Bugetelor, facilitate de componentele specializate ale pachetului SIVECO Applications, informatizarea proceselor din cadrul administraţiei publice reprezintă un progres important în direcţia modernizării acestui sector. 

Compania noastră cunoaşte şi respectă cerinţele specifice ale instituţiilor publice şi se preocupă de dezvoltarea de aplicaţii customizate pentru acest sector de activitate. Sistemele informatice dezvoltate de SIVECO Romania oferă administraţiei publice suportul optim în procesele decizionale, îmbunătăţeşte calitatea serviciilor personalului şi contribuie, în mod consistent, la comunicarea transparentă cu cetăţenii”, declară Aurora Crusti, Vicepreşedinte Divizia Comercială, SIVECO Romania.