82,8% dintre profesorii care au urmat programul "Intel® Teach - Instruirea în Societatea Cunoaşterii" au renuntat la maniera clasică de predare şi folosesc acum metode moderne învăţate la curs | SIVECO Romania

82,8% dintre profesorii care au urmat programul "Intel® Teach - Instruirea în Societatea Cunoaşterii" au renuntat la maniera clasică de predare şi folosesc acum metode moderne învăţate la curs

Joi, Martie 19, 2009

București, 19 martie 2009 – Recent a fost lansat Studiul de Impact ce analizează rezultatele Programului Intel® Teach – Instruirea în Societatea Cunoaşterii, în România. Studiul a fost realizat de o echipă de cadre didactice şi cercetători de la Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti,  Universitatea Politehnică şi Universitatea din Bucureşti, cu sprijinul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, pe un eşantion reprezentativ alcătuit din 505 cadre didactice care au absolvit acest program. Având deja o tradiţie internaţională în peste 40 de ţări, lansat în anul 2000, Programul Inteln® Teach a debutat în România în ianuarie 2007 şi este implementat de compania SIVECO Romania.  

Studiul de impact relevă că 82,8% dintre profesorii care au urmat acest program utilizează acum IT&C în altă manieră decât cea uzuală. Cadrele didactice au la îndemână resurse pedagogice moderne pe care le integrează într-un mod creativ şi inovativ în propriul stil de predare.  

Proiectul Intel® Teach – Instruirea în Societatea Cunoaşterii prezintă cadrelor didactice un alt mod de abordare a procesului de predare/învăţare. Profesorii nu mai asimilează informaţii în mod pasiv, ci învaţă lucrând efectiv pe durata unui program intensiv de pregătire în care alternează instruirea “face to face” cu teme practice şi aplicaţii individuale . Ei au astfel ocazia de a acumula o experienţă de învăţare diferită pe care o pot valorifica ulterior la clasă. 

”Rezultatele acestui prim studiu evaluativ al programului Intel® Teach realizat în Europa Centrală şi de Est ne onorează şi reconfirmă interesul şi motivaţia profesorilor din învăţământul preuniversitar din România de a se perfecţiona şi în ceea ce priveşte utilizarea noilor tehnologii pentru o educaţie eficientă”, a declarat Irinel Burloiu, Business Development Manager, Intel România. „Intel este un susţinător activ al educaţiei asistate de computer, promovând iniţiativa elevilor, rezolvarea problemelor şi colaborarea, abilităţi-cheie pentru a fi cu adevărat competitivi în secolul al XXI-lea”, a adăugat el. 

75% dintre cadrele didactice participante la acest program apreciză că TIC are o influenţă semnificativă asupra dezvoltării profesionale, favorizând obţinerea de noi competenţe iar 50% dintre respondenţi au declarat că folosesc mai des tehnologia în pregătirea lecţiilor şi prezentarea conţinutului lecţiei. S-a observat de asemenea că profesorii care au urmat acest program nu mai sunt simpli consumatorii de aplicaţii IT&C ci devin chiar creatori de resurse educaţionale.  

Metodele moderne de pedagogie îmbinate cu cele mai noi soluţii IT&C conduc la creşterea gradului de implicare a elevilor pe parcursul orelor de clasă şi la creşterea eficienţei procesului educaţional. Programul Intel®Teach – Instruirea în Societatea Cunoaşterii urmăreşte să sprijine cadrele didactice în promovarea învăţării centrate pe elev. Acest lucru se realizează prin integrarea tehnologiei în procesul de învăţare şi prin abordări pedagogice bazate pe proiecte”, declară Dana Vlădoiu, Project Manager în cadrul SIVECO Romania. 

În lista de priorităţi a Uniunii Europene, creşterea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice, ocupă un loc important. Profesorii trebuie să fie pregătiţi pentru a putea răspunde provocărilor lansate de societatea cunoaşterii formându-şi abilităţile şi competenţele IT&C necesare în secolul XXI. În vederea realizării acestui deziderat, cursul Intel Teach – Instruirea în Societatea Cunoaşterii este acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP) ca modul de lungă durată (89 de ore) cu 25 de credite profesionale transferabile.