90% din femeile de afaceri din România consideră că succesul profesional poate fi îmbinat cu viaţa personală | SIVECO Romania

90% din femeile de afaceri din România consideră că succesul profesional poate fi îmbinat cu viaţa personală

Miercuri, Iunie 29, 2011

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Investeşte în oameni!


Titlul proiectului: Şanse egale pentru cariere de succes
Axa prioritară 6. "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

Sondajul a fost realizat în cadrul proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes"

Bucureşti, 29 iunie 2011 - Peste 90% dintre femeile de afaceri consideră că româncele reuşesc să îmbine cu succes profesia cu viaţa personală şi pot fi un factor de decizie care influenţează organizaţia sau societatea. 45% declară că au întâlnit cazuri de discriminare la locul de muncă, iar 95% sunt de părere că instrumentele IT sunt esenţiale în dezvoltarea carierei.

Aceastea sunt principalele concluzii ale sondajului realizat în rândul a 300 de participante la programul "Şanse egale pentru cariere de succes", din cadrul proiectului cu acelaşi nume derulat de SIVECO Romania S.A., în parteneriat cu Mediafax şi Academia de Studii Economice Bucureşti.

Majoritatea femeilor intervievate consideră că autocunoaşterea, perfecţionarea continuă şi dezvoltarea personală reprezintă factori importanţi care ajută femeile în carieră. Pe de altă parte, participantele la program au evidenţiat că munca, ambiţia şi competenţa sunt ingredientele de bază ale unei cariere de succes.


Cu toate acestea, deşi în prezent femeile din România nu se mai complac în anonimat, încă persistă ideea preconcepută potrivit căreia femeile se descurcă cel mai bine în activităţile casnice. 45% dintre femeile participante la sondaj au declarat că au fost discriminate sau au întâlnit cazuri de discriminare la locul de muncă, din cauza originii entice, a vârstei şi pentru că sunt de sex feminin.

Femeile de afaceri participante la sondaj au susţinut că româncele reuşesc din ce în ce mai mult să se remarce profesional prin forţe proprii, muncă şi ambiţie, dovedind celor din jur că se poate într-adevăr îmbina viaţa personală cu cea profesională într-o manieră de succes.

95% dintre respondente au adăugat că programele de training sunt foarte importante pentru cariera profesională şi că instrumentele IT sunt esenţiale în dezvoltarea acesteia.

Sondajul a fost realizat în perioada 01.06.2011 - 23.06.2011, pe un eşantion de 300 de participante, cu vârste cuprinse între 25 şi 50 de ani, din Cluj, Timişoara, Craiova şi Iaşi.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi se desfăşoară în perioada 1 septembrie 2010 şi 31 august 2012.

Despre Academia de Studii Economice
Academia de Studii Economice (ASE) este universitate publică acreditată ce contribuie la afirmarea şi dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii economice din România prin pregătirea a zeci de generaţii de economişti.
Instituţia are în prezent 47093 de studenţi, din care 35173 de persoane în ciclul de licenţă, 7792 la programele masterale, 2235 la doctorat, 1893 în cadrul şcolii academice academice şi la cursuri postuniversitare. De asemenea, în cadrul Academiei de Studii Economice îşi desfăşoară activitatea 1971 de cadre didactice şi personal tehnico-administrativ.
Academia de Studii Economice coordonează opt centre teritoriale plasate în diverse zone din ţară şi cooperează cu peste 60 de universităţi din 51 de ţări. În cadrul instituţiei funcţionează peste 109 colective de cercetare cu activitate permanentă, derulând programe de studii universitare pentru un număr de peste 11 domenii de licenţă şi peste 70 de specializări de masterat.
www.ase.ro

Despre MEDIAFAX
Mediafax este cel mai mare furnizor de informaţie generală şi de afaceri din România. Înfiinţată în 1991, compania face parte din cel mai mare grup media din România şi are peste 2.000 de clienţi din mass-media, sectorul public şi cel de afaceri. Printre produsele şi serviciile Mediafax se numără fluxuri zilnice de ştiri şi fotografie de presă, înregistrări audio cu declaraţii şi interviuri în exclusivitate, servicii de monitorizare de presă şi de distribuţie de comunicate de presă, rapoarte de piaţă, conţinut multimedia pentru telefonia mobilă. Din 2007, Mediafax se adresează în mod direct şi consumatorilor finali, nu doar sectorului business, prin www.mediafax.ro.

Manager de proiect
Rodica Papadopol
SIVECO Romania
Victoria Park,
Şos. Bucureşti-Ploieşti 73-81,
Sector 1, Bucureşti, România
tel: + 40 (021) 3023300
fax: + 40 (021) 3023391
e-mail: contact@carierepentrufemei.ro
www.carierepentrufemei.ro