90% din firmele din mediul rural au sub 10 angajaţi | SIVECO Romania

90% din firmele din mediul rural au sub 10 angajaţi

Joi, Septembrie 10, 2009

942 de antreprenori din 493 de localităţi din ţară au participat la o amplă cercetare sociologică.

Bucureşti, 25 august 2009 - Două treimi dintre persoanele care au o afacere sau vor să înceapă o afacere în mediul rural sunt bărbaţi (66,3%). Cei mai mulţi sunt căsătoriţi, au copii şi sunt ataşaţi de mediul rural. Dintre patroni, aproape jumătate au afaceri în domeniul producţiei (agricole, zootehnice, prelucrarea lemnului, panificaţie, construcţii, confecţii), un sfert se ocupă de servicii (agroturism, transport, notariat, consultanţă), iar un sfert de comerţ. Chiar dacă cele mai multe firme din mediul rural sunt de dimensiuni mici - 90% au mai puţin de 10 angajaţi - acestea funcţionează însă la un nivel mulţumitor pentru trei sferturi dintre patroni, ceea ce înseamnă că satisfacţia lor nu depinde de amploarea afacerii derulate.

Acestea sunt doar câteva din concluziile cercetării sociologice la care au participat 942 de antreprenori şi potenţiali întreprinzători din 493 de localităţi din zonele Nord-Est, Centru şi Sud-Est din România.

Femeile dornice să înceapă o afacere provin în special din rândul persoanelor cu studii superioare, sunt divorţate sau au o relaţie nelegalizată, au un calculator personal şi stau mai mult decât bărbaţii pe Internet. Au însă venituri mai mici decât aceştia, au mai puţine credite la bănci şi au o experienţă internaţională mai mică decât bărbaţii (au muncit sau au studiat mai puţin în străinătate).

Cele mai multe societăţi care au ca manageri femei activează în domeniul serviciilor. Aproape 60% au studii medii şi doar 10% au studii economice universitare, confirmând ipoteza că diploma nu este necesară pentru a reuşi în afaceri. Mai mult decât atât, jumătate din participanţii la studiu au sau doresc să înceapă o afacere într-un domeniu în care nu deţin o calificare certificată printr-o diplomă.

Vârsta medie a participanţilor la studiu a fost de 33 ani, cei mai tineri având 18 ani, iar cei mai vârstnici 67 ani. După 45 ani dorinţa de a începe o afacere este tot mai scăzută. Cele mai mari reţineri le au agricultorii, din cauza inexistenţei unei pieţe de desfacere a produselor lor în apropierea zonei de rezidenţă.

Cercetarea confirmă datele din Uniunea Europeană care arată că vârsta medie a întreprinzătorilor este în jur de 35 ani, ceea ce dovedeşte că tinerii iau decizia de a constitui o firmă nu imediat după terminarea studiilor.

Salariaţii din sectorul privat sunt preponderant necăsătoriţi, au un nivel mediu de pregătire şcolară, au venituri mai mici decât colegii lor de la stat. Văzând afacerile derulate de patronii lor, salariaţii din mediul privat vor să le calce pe urme, deschizându-şi o afacere proprie. Ei nu au început o afacere din aceleaşi motive ca toţi potenţialii întreprinzători: nu au avut capitalul şi utilajele pentru pornire (41%), nu au avut o idee bună pentru afaceri (17%), nu au avut relaţiile necesare (11%), sau nu au fost pregătiţi pentru aşa ceva (10%).

Lucrătorii pe cont propriu (comercianţi, meşteşugari) împreună cu agricultorii au un profil social uşor diferit: utilizează cel mai puţin calculatorul şi Internetul, stăpânesc cel mai puţin limbile străine, nu prea fac împrumuturi la bănci, în schimb au o activitate de marketing importantă: aproape jumătate din agricultorii intervievaţi au vândut personal produse agricole sau animaliere la piaţă anul trecut (bărbaţii de două ori mai mult decât femeile).

Cercetarea asupra nevoilor de formare şi consultanţă ale întreprinzătorilor şi a celor care doresc să iniţieze o afacere în mediul rural a fost realizată în cadrul proiectului strategic "Rural-Manager" - www.ruralmanager.ro, selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU, care e cofinanţat din Fondul Social European, "Investeste in oameni!"

Implementat de Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri - FNTM (www.fntm.ro), în calitate de lider al consorţiului, în parteneriat cu organizaţiile Centrul de Training şi Dezvoltare al Asociaţiilor Angajatorilor din Bavaria - bfz gGmbh (www.bfz.de), SIVECO Romania (www.siveco.ro) şi Asociaţia Euro 26 (www.euro26.ro), "Rural-Manager" se desfăşoară în perioada ianuarie 2009-aprilie 2010. Beneficiarii proiectului sunt întreprinzători sau viitori întreprinzatori din mediul rural din cele 18 judeţe ale regiunilor de dezvoltare Nord-Est, Centru şi Sud-Est.

Proiectul "Rural-Manager" promovează cultura managerială şi motivarea întreprinzătorilor pentru începerea unui proces de educaţie antreprenorială, cu scopul îmbunătăţirii performanţei, creşterii accesului la finanţare, însuşirii de bune practici şi idei de succes naţionale şi internaţionale.

Anchetele sociale au fost realizate de Biroul de Cercetări Sociale, în perioada martie - aprilie 2009.