900 de profesori vor învăţa cum să se adapteze cerinţelor impuse de societatea cunoaşterii | SIVECO Romania

900 de profesori vor învăţa cum să se adapteze cerinţelor impuse de societatea cunoaşterii

Vineri, Aprilie 24, 2009

Bucureşti, 24 aprilie 2009 - Programul "Cariera didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV", lansat la 1 aprilie 2009, vizează formarea şi certificarea în următorii 2 ani, a 900 de profesori. Cadrele didactice vor beneficia de instruire pe baza cursului Intel®Teach - Instruirea în Societatea Cunoaşterii, în vederea perfecţionării metodelor de predare şi vor lua contact cu cele mai noi abordări privind învăţarea asistată de calculator. 

Iniţiativa s-a concretizat ca urmare a aprobării cererii lansate de către compania SIVECO Romania, privind finanţarea unui proiect de grant în cadrul POSDRU, pentru formarea profesională continuă de calitate şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din sistemul de învăţământ din regiunea NV. Proiectul este realizat în parteneriat cu reprezentanţii Casei Corpului Didactic din judeţul Maramureş şi este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU 2007-2013.  

Structura modernă a programului îi încurajează pe profesori să nu mai asimileaze informaţii în mod pasiv, ci să înveţe lucrând efectiv, cursul alternând instruirea "face to face" cu teme practice şi aplicaţii individuale. Profesorii vor afla cum, când şi unde să folosească tehnologia în planul de lecţie, punând accent pe dezvoltarea capacităţilor cognitive de nivel superior ale elevilor. Dascălii au astfel ocazia să acumuleze o experienţă de învăţare diferită pe care o pot valorifica ulterior la clasă. 

În următorii 2 ani se pot înscrie pentru a participa la acest program profesorii care îndeplinesc următoarele criterii de selecţie: fac parte din grupul ţintă (provin din şcoli din judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj), nu au urmat cursul Intel®Teach -Instruirea în Societatea Cunoaşterii, deţin cunoştinţe minime de operare PC şi sunt interesaţi în dezvoltarea carierei profesionale.  

Societatea cunoaşterii impune utilizarea tehnologiei ca punct de referinţă al schimbărilor din învăţământ, iar printre provocările majore se înregistrează şi necesitatea pregătirii cadrelor didactice. Programul "Cariera didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV", vizează formarea profesională a dascălilor din învăţământul preuniversitar, accentuând importanţa creşterii calităţii în educaţie, învăţării pe parcursul întregii vieţi şi profesionalizării meseriei didactice.