Au început cursurile ultimei serii de formare din proiectul FormREF | SIVECO Romania

Au început cursurile ultimei serii de formare din proiectul FormREF

Luni, Septembrie 2, 2013

Titlul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 - ”Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii”
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brăila

 

Brăila, 02 septembrie 2013

 

Au început cursurile ultimei serii de formare din proiectul FormREF
1088 de cadre didactice, din cele 8 județe în care se implementează proiectul, s-au înscris în ultima serie de formare a proiectului

 

În perioada 03 septembrie 2013 – 27 octombrie 2013 se desfășoară cursurile celei de-a V-a serii de formare din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536 -„Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză, în societatea cunoaşterii”.

Programul de formare, dezvoltat şi acreditat în cadrul proiectului, este destinat cadrelor didactice din preuniversitar, în special cele din aria curriculară „Limbă şi comunicare”, are o structură de tip curs integrat (ore faţă-în-faţă, studiu individual on-line, evaluare, resurse auxiliare pe o platformă virtuală dedicată etc.) și conține 2 module, fiecare urmărind dezvoltarea unor competențe cheie pentru asigurarea unei educații de calitate, respectiv: Abilitare pe curriculum şi Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor.

Formarea şi dezvoltarea de noi competenţe aplicabile în procesul de predare-învăţare-evaluare au ca efect corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile şi interesele elevilor, creșterea calității programelor de formare prin alternative moderne, diseminarea bunelor practici la nivel de sistem, optimizarea competențelor profesorilor din învăţământul pre-universitar şi corelarea lor cu cerințele europene şi cu domeniile prioritare ale educaţiei.

Din cele 5000 de cadre didactice care constituie grupul ţintă al proiectului, au fost formate, până în prezent, 4276 de cadre didactice, din care 4254 au primit certificarea, atingând un procent de 99,48% al cadrelor didactice certificate din totalul persoanelor formate, respectiv 85% din totalul grupului ţintă.

Proiectul „Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Judeţean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea și dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculară „Limbă și Comunicare” de a implementa un curriculum şi dezvoltarea profesională continuă a acestora.

Pentru mai multe detalii despre proiect și despre programul de formare, vizitați www.formref.ro.