Schimb de cunostinte profesionale intre tineri si pensionari

Schimb de cunoștințe profesionale între tineri și pensionari

Marţi, Septembrie 8, 2015

SIVECO susține colaborarea activă între generații prin proiectul de cercetare ProMe

Proiectul ProMe (PROfessional Intergenerational Cooperation and MEntoring) dezvoltă o platformă IT de mentorat care permite schimbul de cunoștințe profesionale între persoane în prag de pensionare și tineri aflați la început de carieră sau care, pur și simplu, vor să-și lărgească orizontul de cunoaștere. Acestor două grupuri le-au fost distribuite două roluri: Îndrumător și Discipol.

Mai mult decât o platformă de comunicare, ProMe reprezintă o modalitate de colaborare și de împărtășire a cunoștințelor dobândite de-a lungul carierei contribuind la menținerea activă a persoanelor adulte și la îmbunătățirea calității vieții. Printr-o serie de unelte de comunicare asistate de calculator se urmărește descrierea unor punți de dialog între generații profesionale și ocupaționale, indiferent de localizarea geografică a acestora.

„Oamenii își reclamă rolul în societate, indiferent de vârstă. Incluziunea socială, învățarea pe tot parcusul vieții și colaborarea între generații prin intermediul instrumentelor virtuale în vederea obținerii unor beneficii mutuale sunt în egală măsură abordate în proiectul ProME. Pensionarea atrage după sine preocupări privind modalitățile de folosire a timpului într-un mod care să asigure persoanelor retrase din muncă  un statut sau o minimă apreciere. Astfel, platforma ProME se  constituie ca un spațiu social dedicat unde generațiile se întâlnesc și, în același timp, ca o modalitate de distribuire a expertizei și a abilităților persoanelor în vârstă”, a declarat  Otilia Bularca, responsabil de proiect, SIVECO România.

Proiectul ProMe este finanțat prin programul comun de cercetare Asistență pentru Asigurarea Autonomiei persoanelor la Domiciliu (AAL) reprezentat în România prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Proiectul este coordonat de Universitatea Paris-Lodron dinSalzburg. SIVECO Romania, alături de Gluck Olanda sunt partenerii care asigură proiectarea și dezvoltarea sistemului informatic  în acest proiect, iar AGIR (Asociația Generală a Inginerilor din România), NFE (National Foundation for the Elderly, Olanda) și EURAG Austria sunt organizațiile care facilitează desfășurarea cercetărilor sociologice la nivelul utilizatorilor finali ai aplicației. Promovarea și vizibilitatea proiectului sunt asigurate de Inventya Ltd  (UK).