Activităţi prelungite pentru SPO în proiectul CompEtent | SIVECO Romania

Activităţi prelungite pentru SPO în proiectul CompEtent

Joi, Iulie 23, 2015

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Vaslui, 23 iulie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Activităţi prelungite pentru SPO în proiectul CompEtent

Activităţile proiectului “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea calității și eficienței serviciilor furnizate”, ID 130703, al cărui beneficiar este Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui au fost prelungite până în data de 5 noiembrie 2015. Pentru cele patru luni de implementare s-a stabilit un calendar al activităţilor ce vor fi implementate de cei unsprezece parteneri.

Astfel, Activitatea 3 “Programe de formare de competenţe specifice” va fi completată cu două sesiuni de formare ce vor fi derulate în luna septembrie 2015. Pentru participarea la cele două programe de formare profesională, ”Expert  achiziţii  publice” şi “Evaluator proiecte”, vor avea prioritate persoane din cadrul SPO care nu au mai participat la niciun curs desfăşurat în cadrul proiectului „CompEtent”, urmând, dacă e cazul, să se completeze grupele cu persoane care au participat la un singur curs în cadrul proiectului.

Activitatea 4 “Realizare portal e-Learning şi a cursurilor în format digital” va continua cu trei sesiuni de instruire privind utilizarea platformei eLearning, sesiuni ce vor fi adresate experţilor de implementare ai partenerilor SPO. Cele trei sesiuni vor fi organizate în luna septembrie 2015 şi vor fi coordonate de către SIVECO, partenerul 10 în proiectul CompEtent. În urma sesiunilor de instruire, experţii SPO vor dobândi cunoştinţe privind utilizarea platformei pentru noi sesiuni de instruire online a personalului propriu al SPO: crearea de cursuri, planificarea instruirii, derularea cursurilor, crearea de spaţii de lucru, generarea de rapoarte diverse. Portalul de E-learning dezvoltat prin proiect va fi adresat atât personalului SPO cât şi furnizorilor privaţi de formare care vor dori să utilizeze facilităţile şi avantajele sesiunilor de instruire mediate la distanţă.

Activitatea 9 “Diseminarea rezultatelor proiectului” prevede realizarea, în luna octombrie 2015, a două acţiuni comune de instruire la care vor participa 32 de persoane selectate din grupul ţintă recrutat în cadrul proiectului. Scopul acestor acţiuni este de a proiecta şi realiza propuneri de proiecte ce vor fi supuse evaluării şi finanţării în noile solicitări de proiecte din perioada 2014 - 2020.

Activitatea 9 se va finaliza cu o sesiune de două zile la care vor participa toţi expertii implicaţi în implementarea activităţilor proiectului, scopul sesiunii fiind pentru diseminarea rezultatelor proiectului şi organizarea activităţilor care vor constitui sustenabilitatea proiectului.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!", Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.2 "Formarea personalului propriu al SPO", solicitant Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine – Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere şi SIVECO România SA.

Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, puteţi accesa pagina web www.proiectcompetent.ro

Vasiliu Genoveva – expert comunicare şi promovare proiect

Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui

email: asociatie.vaslui@gmail.com; facebook: Proiect CompEtent_ID 130703

Manager proiect “CompEtent”, Gabriel LAZĂR