Adaptarea curriculumului si pachetului educational la exigentele pietei muncii

Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii

Vineri, Iunie 20, 2014

Universitatea Spiru Haret şi partenerul său SIVECO Romania S.A. implementează proiectul Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii începând cu data de 14.05.2014.

Avem plăcerea de a anunța organizarea conferinței de lansare a proiectului, ce va avea loc joi, 26.06.2014, începând cu ora 09.00, în sala Rapsodia a Hotelului INTERCONTINENTAL  Bucureşti, şi vineri 27.06.2014, începând cu ora 12:00, Sala Modigliani, Hotelul INTERCONTINENTAL Bucureşti, situat în Bdul. Nicolae Bălcescu nr.4 , Bucuresti.

Proiectul strategic se va derula pe o periodă de 18 luni și beneficiază de cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenție:1.2. „Calitate în învăţământul superior”.

La Conferinţa de lansare a proiectului vor participa reprezentanți ai OI POSDRU-MEN, AM POSDRU, Ministerului Educaţiei Naţionale, oameni de afaceri, angajatori, studenţi, reprezentanţi şi invitaţi ai partenerului și mass-media.

În cadrul conferinţei, ne propunem promovarea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor proiectului.

Contact:

Ruxandra Vasilescu, Expert informare şi comunicare
Tel: 0722 683 504
www.siveco.ro
www.spiruharet.ro
www.adapt2jobs.ro