Agenda Digitală, calea sigură de progres pentru Europa 2020 | SIVECO Romania

Agenda Digitală, calea sigură de progres pentru Europa 2020

Miercuri, Decembrie 28, 2011

SIVECO Romania sprijină adoptarea accelerată a progreselor tehnologice pentru dezvoltarea durabilă a societăţii

București, 22 decembrie 2011 - Programele de dezvoltare a resurselor umane, proiectele de cercetare, proiectele pentru informatizarea educaţiei, agriculturii, sectorului medical, a celui vamal şi bancar, a administraţiei centrale şi locale sunt căile prin care SIVECO Romania contribuie la realizarea Agendei digitale. Toate acestea asigură cetăţenilor un acces larg şi nediscriminatoriu la serviciile publice şi reduce eforturile administraţiei în ceea ce priveşte gestionarea şi controlul activităţilor.

Prezent la conferinţa Agenda Digitală, Traian Ionescu, consilier al preşedintelui SIVECO Romania, a declarat: "În viitor industria IT&C va constitui factorul major de progres în societate, utilizarea tehnologiilor digitale va creşte spectaculos, industria va trebui sa ţină pasul cu progresele în tehnologia digitală. Astfel este necesară optimizarea resurselor financiare, umane, de infrastructură. Cu noile realităţi vor ţine pasul "digital natives", iar Facebook, Bebo sau Twitter vor avea o expansiune semnificativă. Numărul de locuri de muncă virtuale se va înmulţi. Toate acestea sunt motivele pentru care noi punem accent pe Sistemul Educaţional Informatizat, cel mai important proiect dezvoltat în domeniul învăţământului".

SIVECO Romania este un jucător semnificativ pe piaţa Uniunii Europene, în statele membre sau candidate, cât şi un partener al Comisiei Europene, furnizând servicii IT pentru Oficiul pentru Publicaţii al Comisiei Europene - portalul CORDIS, Agenţia Europeană de Siguranţã a Aviaţiei, EUROSTAT şi Euroaid, proiecte finanţate prin programele europene Leonardo da Vinci, Socrates, eContentPlus.

Implicarea companiei în proiecte care urmăresc reducerea decalajelor digitale a fost recompensată, începând din anul 2001, în prestigioase competiţii precum European IT Excellence Awards, eEurope Awards, eLearning Awards, European eGovernment Awards.

Obiectivul Agendei Digitale pentru Europa 2020 este trasarea unui parcurs în scopul de a exploata la maximum potenţialul social şi economic al IT&C, în special al Internetului, care reprezintă un suport vital al activităţilor economice şi sociale, fie că e vorba de afaceri, muncă, joacă, nevoia de a comunica sau de a ne exprima liber.

Evenimentul Agenda Digitală pentru Europa 2020 a fost organizat la Bucureşti de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, împreună cu Agora Group.