În Agenda digitală s-au înscris 28 de centre de formare în competenţe digitale, susţinute prin proiectul Economia bazată pe Cunoaştere | SIVECO Romania

În Agenda digitală s-au înscris 28 de centre de formare în competenţe digitale, susţinute prin proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

Joi, Mai 20, 2010

În 28 de comunităţi s-au deschis noi centre acreditate de formare în domeniul competențelor digitale. Astfel, peste 10% din Punctele de Acces Public la Informaţie (PAPI) din proiectul Economia bazată pe Cunoaştere (EBC) au intrat în elita furnizorilor de formare profesională, făcând încă un pas către sustenabilitate, autofinanțare şi dezvoltare durabilă pentru localitățile în care se află. Cele 28 de PAPI sunt în judeţele Alba, Bacău, Bihor, Dolj, Gorj, Harghita, Mureş, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.

"Presiunea exercitată asupra noastră pentru obţinerea acestei facilități de instruire în domeniul tehnologiei digitale a fost foarte mare după ce 20 de localnici de la şcoală, primărie şi din mediul local de afaceri au participat la cursuri IT în cadrul proiectului Economia bazată pe Cunoaştere", spune Viorica Țîrdea, managerul RECL din Beştepe, una dintre cele mai sărace comune din nordul Dobrogei.

"Această acțiune este doar începutul unui proces ambițios: în viitor, consultantul care a ajutat aceste centre să se autorizeze va continua să le asiste în consolidarea instituțională, prin includerea personalului centrelor în sesiuni de fomare şi certificare de competențe. Prin aceste demersuri vom sprijini comunitățile să-şi fortifice capitalul uman, cel mai important element în atingerea unei dezvoltări locale autentice", a declarat Gabriel Sandu, Ministrul Comunicațiilor şi Societății Informaționale.

Acreditarea centrelor de formare în competenţe digitale s-a realizat în cadrul "Programului de instruire în domeniul utilizării calculatorului şi a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) cu aplicare în şcoală şi afaceri, în comunităţile EBC" implementat de un consorţiu format din companiile SIVECO Romania şi CPI.

Acreditarea reprezintă, practic, intrarea într-o categorie privilegiată, în întreaga ţară existând deocamdată doar câteva zeci de astfel de furnizori de formare profesională, care au putut dovedi că deţin, pe de o parte, resursele logistice necesare, şi, pe de altă parte, că au formatori calificaţi în domeniul respectiv.

Unul din cele trei obiective ale viitoarei Strategii europene pentru anul 2020 (Europe 2020) este creşterea durabilă, care vizează ca fiecare stat membru al UE să reuşească prin politici publice ca 75% din forţa de muncă activă să fie angajată. În acest context, includerea în oferta de formare a profesională a adulţilor din mediul rural a competenţelor digitale, reprezintă o măsură necesară şi de o importanţă deosebită, posibilă datorită proiectului Economia bazată pe Cunoaştere. Până în 2015 majoritatea locurilor de muncă, indiferent de activitate, vor cere cunoştinţe de operare a computerului, dobândire de competenţe digitale sau e-skills.

Certificarea drept centre de formare în competenţe digitale va oferi mai multor oameni şansa de a învăţa la ei acasă, chiar dacă fac parte din comunităţi mici din România, dezavantajate digital. Absolvirea cursurilor de competenţe digitale ce vor fi organizate la PAPI se finalizează prin obţinerea unui certificat de calificare profesională recunoscut pe piaţa muncii.

În pregătirea acestei acţiuni de acreditare, proiectul EBC a organizat în 2009 cursuri gratuite intensive pentru utilizarea TIC în şcoală şi afaceri în toate cele 255 de comunități din proiect. Acestea s-au finalizat cu acordarea a peste 5.000 de certificate CNFPA. Adresate tuturor membrilor comunităţilor EBC, dar cu precădere cadrelor didactice, bibliotecarilor, antreprenorilor şi funcţionarilor publici, cursurile au fost concepute şi structurate personalizat, folosind ca indicatori de bază profilul socio-profesional al beneficiarilor, nevoile lor, gradul de familiaritate cu utilizarea calculatorului şi a resurselor digitale.

Lista celor 255 de localităţi înscrise în proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere se află pe portalul www.ecomunitate.ro.

Economia bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societății Informaţionale. Cu un buget de 69,4 mil USD, proiectul se adresează spaţiului rural si mic urban, şi se desfăşoară în parteneriat cu primăriile din 255 de comune şi oraşe mici (cu mai putin de 30000 locuitori), unde nu există acces la informaţie digitală şi, deci, nici competenţe de a o folosi şi exploata.

Prin acces la internet de mare viteză, computere aflate la dispoziţia publicului larg şi a şcolilor, tehnică de calcul şi telecomunicaţii de producţie recentă, misiunea proiectului este de a ajuta populația din aceste localități (peste 8% din populația României) să afle de unde să obţină informaţie relevantă pentru preocupările sale, să ştie cum s-o folosească inteligent şi să producă, mai departe, cunoaştere pe care s-o folosească pentru a-şi îmbunătăți calitatea vieții.

Pentru mai multe detalii vizitaţi www.ecomunitate.ro.