Angajaţii din aeroporturi şi membrii asociaţi AAR apreciază cursurile de formare profesională organizate de Asociaţia Aeroporturilor din Romania şi SIVECO Romania | SIVECO Romania

Angajaţii din aeroporturi şi membrii asociaţi AAR apreciază cursurile de formare profesională organizate de Asociaţia Aeroporturilor din Romania şi SIVECO Romania

Luni, Iunie 11, 2012

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară nr. 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne
Contract nr.: POSDRU/ 81 / 3.2 / S / 59569
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"

Angajaţii din aeroporturi şi membrii asociaţi AAR apreciază cursurile de formare profesională organizate de Asociaţia Aeroporturilor din Romania şi SIVECO Romania

11 iunie 2012, Cluj

Cursurile organizate în cadrul proiectului „Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne” au avut un feed-back pozitiv. Gradul de percepere şi de satisfacţie al participanţilor la curs a fost măsurat prin chestionarul de evaluare finală din analiza informaţiilor obţinute.

Astfel, dintre cei care au urmat cursul „Operator dispecer sisteme de monitorizare si pentru aparatură de control”, 91% au declarat că durata cursului a fost adecvată, 76% au spus că pregătirea cursului a fost foarte bună şi 24% au considerat-o corespunzătoare.

Suporturile de curs pe hârtie au fost considerate excelente de 51% din participanţi, 36% au spus că au fost foarte bune şi 4% - bune. Suportul de curs multimedia a primit aprecieri pozitive din partea cursanţilor: 49% au dat calificativul „excelent”, iar 43% „foarte bun”.

Impresia generală asupra cursului a fost excelentă - 69%, foarte bună – 31% şi 4% bună.

Participanţii au apreciat actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor ca urmare a perfecționării profesionale şi cred că adaptabilitatea şi flexibilitatea lor pe piaţa muncii a crescut semnificativ în urma implementării proiectului.

Proiectul „Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne” se va derula până în decembrie 2012 şi este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU pentru că dezvoltă, perfecţionează şi certifică abilităţi şi competenţe cerute de piaţa muncii şi asigură oportunităţi sporite pentru 600 de angajaţi din transportul aerian.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi pe:
Ramona Pojar
Mobil: +40 740 049 925
Telefon: +40 264 307515
Fax: +40 264 307593
E-mail: aar@airportaar.ro
www.airportaar.ro/posdru.php