724 de angajaţi din cadrul aeroporturilor au urmat cursuri de formare profesională | SIVECO Romania

724 de angajaţi din cadrul aeroporturilor au urmat cursuri de formare profesională

Joi, Iunie 30, 2016

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară nr. 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne
Contract nr.: POSDRU/81/3.2/S/59569
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizare proiect – iunie 2016

În luna iunie 2016 s-a finalizat cu succes proiectul Formare profesională în transportul aerian: securitate în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne,  proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - "Investeşte în oameni!".

Proiectul a fost implementat  de Asociaţia Aeroporturilor din România în parteneriat cu SIVECO România pe parcursul a 30 de luni, în perioada 01.01.2011- 30.06.2013. Pe parcursul implementării proiectului şi în perioada de sustenabilitate, respectiv iulie 2013 - iunie 2016, au avut loc  numeroase activitaţi privind formarea profesională a angajaţilor din cadrul aeroporturilor membre şi membrilor asociaţi ai Asociaţiei Aeroporturilor din România.

Au fost autorizate  9 programe de formare profesională, dintre care 2 programe de curs au fost reautorizate în anul 2016 si 3 programe de curs au fost actualizate în anul 2016.

Cele 9 programe de formare profesională au acoperit activitățile aeroportuare de bază care au aprobate standarde ocupaționale recunoscute la nivel național: ”Operator handling”, ”Operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control”, ”Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului”, ”Tehnician în construcţii şi lucrări publice”, ”Manager al sistemului de management SSM”, ”Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, ”Analist resurse umane”, ”Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport”, ”Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)”.

În total s-au desfaşurat 54 sesiuni de formare profesională,  47 în perioada de implementare şi 7 în perioada de sustenabilitate a proiectului.

În cadrul acestui proiect au absolvit cursuri de formare profesională 724 angajaţi din cadrul aeroporturilor membre şi membrilor asociaţi ai Asociaţiei Aeroporturilor din România. La programele de formare profesională au participat angajaţi de la toate nivelurile ierarhice, bărbaţi (401) şi femei (323),  indiferent de vârstă, cu studii medii sau superioare.

Toţi participanţii la cursuri au avut acces la procesul de învăţare profesională continuă şi şi-au dezvoltat cunoştinţele sau abilităţile în domeniul de activitate aeroportuar şi de lucru cu calculatorul.

Informaţii suplimentare regăsiţi în „Raportul final privind rezultatele în perioada de sustenabilitate” care a fost publicat pe portalul proiectului,  la secţiunea  Comisia de specialitate/Monitorizare, http://91.237.130.185/content/monitorizare.

Contact:
ASOCIAȚIA AEROPORTURILOR DIN ROMÂNIA
Str. Traian Vuia, nr. 149, cod poștal 400397, Cluj-Napoca, România
Telefon: +40 264 307 515, Fax: + 40 264 307 593
Email: aar@airportaar.ro
http://www.airportaar.ro