5 avantaje competitive dobândite de companiile petroliere prin utilizarea aplicațiilor informatice de ultimă generație | SIVECO Romania

5 avantaje competitive dobândite de companiile petroliere prin utilizarea aplicațiilor informatice de ultimă generație

Vineri, Martie 18, 2016

SIVECO România propune o suită completă de aplicații informatice pentru gestiunea activităților specifice companiilor petroliere și operatorilor portuari de produse petroliere

Prognozele spun că până în 2025 populația mondială va crește cu mai mult de 1,1 miliarde de oameni, iar cererea de hidrocarburi va avea o creștere medie anuală de 1,2%, fiind estimată la 105 milioane de barili pe zi.

În plus, față de această enormă provocare, companiile din domeniul petrolier se confruntă în ultimii ani cu uriașa presiune pe care o reprezintă managementul integrat a unui volum de date cu creștere exponențială.

Gestionarea volumului de date din ce în ce mai mare primit din filiale, constângerile legislative, de mediu, precum și provocările de ordin tehnologic sunt urgențe de pe agenda curentă a managerilor din companiile petroliere, și fac necesară achiziționarea celor mai performante aplicații software, perfect adaptate cerințelor acestui domeniu.

Soluția propusă de SIVECO România cuprinde o suită de aplicații informatice pentru gestiunea activităților specifice companiilor petroliere, acoperind atât fluxul operațiunilor comerciale din sediile centrale, cât și pe cel de la nivelul sub-unităților, respectiv din depozite și stații de benzină. Aceaste aplicații IT acoperă, de asemenea și procesele specifice operatorilor portuari de produse petroliere.

Cele 3 soluții dezvoltate de SIVECO care se pliază perfect pe necesităţile actuale ale companiilor petroliere sunt:

  • SIVECO Head Office - soluția necesară pentru gestionarea unitară a tuturor operațiunilor din filiale, sucursale și puncte de lucru, la nivelul sediului central al companiei. Aceasta acoperă procesele majore precum: transmisia tabelelor unice de la centru către filiale și puncte de lucru, încarcarea în baza de date centrală a tuturor tranzacțiilor punctelor de lucru și transferul tranzacțiilor de la punctele de lucru la bazele locale (filiale locale).

  • SIVECO Procurement - soluția care participă la optimizarea fluxului de aprovizionare și reducerea cheltuielilor, adresându-se direct angajaților implicați în activitatea de aprovizionare.

  • SIVECO Applications 2020 - sistemul ERP competitiv la nivel internaţional care oferă companiilor un control integrat al activităţii şi proceselor, în deplină concordanţă cu reglementările legislative naţionale. Datorită structurii modulare şi a funcţionalităţilor complexe, SIVECO Applications 2020 acoperă toate activităţile din cadrul unei companii.

Fiecare din aceste componente oferă avantaje care duc la:

  1. o organizare mai bună a activității

  2. eficientizarea afacerii prin reducerea cheltuielilor

  3. îmbunătățirea relației cu furnizorii și clienții

  4. creșterea controlului asupra organizației prin sporirea consistenței, coerenței și relevanței datelor

  5. îmbunătățirea procesului decizional ca urmare a fundamentării sale rapide și corecte.

Soluția SIVECO dedicată companiilor din domeniul petrolier respectă principiul unicității informației la nivelul sistemului central de management, ceea ce conferă omogenitatea datelor și elimină redundanțele. Totodată, modularitatea și scalabilitatea soluției permit adaptările necesare în funcție de dimensiunea și nevoile de informatizare ale clientului.

“Pe lângă expertiza în dezvoltarea de proiecte IT de mare complexitate și amploare, echipa noastră are o bună cunoaștere a domeniului, dobândită în multe implementări de succes la mari companii din domeniul petrolier, atât în România, cât și în alte țări cu tradiție în industrie. Suntem mândri că soluția noastră ERP, SIVECO Applications 2020, funcționează cu rezultate foarte bune la Black Sea Terminal Georgia, una dintre primele zece companii petroliere din lume. În România am colaborat cu companii importante din domeniul petrolier cum sunt Compania Naţională OMV Petrom, COMVEX şi UNICOM Holding”, a declarat Lăcrămioara Bârseti, directorul Departamentului SIVECO Applications.