România, o prezență de succes la «BETT Show» 2014 | SIVECO Romania

România, o prezență de succes la «BETT Show» 2014

Joi, Ianuarie 30, 2014

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 1: “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Codul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62771
Titlul proiectului: Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice

COMUNICAT DE PRESĂ

Specialiştii români au prezentat la cel mai mare târg educațional din lume de la Londra rezultatele unui proiect care susţine inovaţia în predarea limbilor străine

În perioada 22-25 ianuarie 2014, echipa care a implementat proiectul „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” ID 62771 a participat la cea de-a treizecea ediţie a celui mai important eveniment din lume dedicat tehnologiei educaţiei, BETT Show 2014. Scopul participării a fost acela de a face cunoscute şi pe plan internaţional rezultatele acestui proiect implementat în toate judeţele României.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni” şi a fost implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu SIVECO Romania.

Proiectul se adresează cadrelor didactice din mediul preuniversitar care predau limba franceză şi promovează ideea inovaţiei prin introducerea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) la clasă şi a metodelor pedagogice moderne de predare şi evaluare a cunoştintelor.

Participarea la acest eveniment a înregistrat un real succes, proiectul trezind un mare interes din partea vizitatorilor şi a experţilor internaţionali în educaţie. Pe lângă diverse materiale de prezentare, filme şi broşuri, vizitatorii au beneficat de explicaţiile delegaţiei române, compuse din experţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi reprezentanţi ai SIVECO Romania, cu privire la modalitatea prin care instrumentele software specializate dezvoltate în cadrul proiectului pot fi utlizate de către profesori atât la orele de curs cât şi în afara lor.

În decurs de 36 de luni, profesorii de limba franceză au beneficiat de un program de formare în noi metodologii de predare cu ajutorul tehnologiilor moderne, al căror rol este de a face procesul de predare a limbii franceze mult mai eficient. În cadrul proiectului, au fost furnizate un portal educaţional şi lecţii interactive digitizate pentru cursul de introducere în tehnologia informaţiei şi pentru cel ştiinţific, de specialitate, care a vizat metode inovative de predare aliniate standardelor europene. De asemenea, profesorii au învăţat să utilizeze aplicaţii informatice destinate creării de instrumente de evaluare a competenţelor lingvistice conform standardelor recunoscute internţional. Schimburile de informaţii şi de idei între profesorii de limba franceză au fost mijlocite prin forumul găzduit de portalul educaţional al proiectului.

Punctul de atracţie al standului românesc a fost prezentarea celor mai noi tehnologii în învăţare în contextul nevoii de schimbare din sectorul educaţional în secolul al XXI-lea, care încurajează interactivitatea şi colaborarea între profesori şi elevi. Cu ajutorul soluţiilor software specializate, profesorii învaţă cum să predea eficient şi apoi să evalueze în mod standardizat, sprjinind cursanţii să devină autonomi şi să dobândească, la rândul lor, competenţele cheie necesare în noua societate bazată pe cunoaştere.

"Proiectul a condus la un demers de formare care a contribuit la implementarea principalelor politici şi strategii europene şi naţionale privind formarea continuă a cadrelor didactice, în general, şi a celor care predau limbi straine, în particular. În contextul erei tehnologiei informaţiei, proiectul a vizat dezvoltarea competenţelor metodologice în domeniul de specialitate, cu ajutorul tehnologiilor moderne, în vederea folosirii instrumentelor digitale pentru predarea eficientă a limbii franceze şi a realizării evaluării standardizate a competenţelor lingvistice ale elevilor", a declarat Manuela Delta Anghel, Inspector General MEN, membru al delegaţiei române la Londra.

În cadrul celui mai mare eveniment educaţional din lume, specialiştii au dovedit încă o dată că reprezintă surse de inspiraţie unii pentru ceilalţi, creând o comunitate internaţională în mijlocul căreia se promovează tehnologii de ultimă oră, în drumul spre o educaţie modernă şi eficientă. 

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă invităm să vizitaţi: http://franceza-fse.edu.ro/

Persoana de contact:
Daniel Dinu
Coordonator formare
Tel: 0728.887.891
email: daniel.dinu@siveco.ro