Cadrele didactice din zona Nord-Est folosesc instrumente IT pentru motivarea elevilor | SIVECO Romania

Cadrele didactice din zona Nord-Est folosesc instrumente IT pentru motivarea elevilor

Marţi, Decembrie 21, 2010

Bucureşti, 21 decembrie 2010

88% din participanţii la cursul "Instruirea în societatea cunoaşterii" au implicat elevii în activităţi de lucru cu computerul

Cadrele didactice din Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui care au dobândit noi cunoştinţe de-a lungul programului de formare continuă "Instruirea în societatea cunoaşterii" comunică mai bine cu elevii, contribuind la dezvoltarea capacităţilor de gândire şi învăţare ale acestora.

La evaluarea de impact care a avut loc la finalizarea programului, în octombrie 2010, au fost chestionate 183 de cadre didactice, 43,7% din mediul urban şi 56,3% din mediul rural, cei mai mulţi având o vechime în învăţământ între 11 şi 20 de ani. Există o legătură directă între nivelul de instruire a profesorilor în utilizarea tehnologiei informaţiei şi nivelul de utilizare în procesul didactic de către aceştia a laboratoarelor informatizate. Astfel, 22% dintre cadrele didactice care se recomandă ca fiind începători afirmă că îşi desfăşoară activitatea în laboratoare dotate cu computere pentru elevi. 88% dintre profesorii chestionaţi au implicat elevii în activităţi de lucru cu computerul, 62% afirmă că elevii sunt mai motivaţi, 53% că lucrează mai bine împreună şi peste 40% demonstrează o înţelegerea mai profundă a conţinuturilor.

În privinţa procesului de integrare a tehnologiei în predarea la clasă, repondenţii au menţionat şi faptul că mulţi elevi nu au suficiente abilităţi în lucru cu computerul, nu există suficiente computere sau că şcoala nu are aplicaţiile software necesare. 51% dintre cadrele didactice incluse în proiect utilizează deseori instrumentele de evaluare prezentate la curs.

Rezultatele evaluării de impact din cadrul proiectului vor fi publicate pe portalul acestuia la finalul lunii decembrie 2010.

Programul se va finaliza pe 31 martie 2011 şi este realizat în parteneriat de către SIVECO Romania SA şi reprezentanţii Casei Corpului Didactic din judeţul Neamţ, fiind co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU 2007-2013.

Persoană de contact:
Anca Crahmaliuc - communication@siveco.ro

SIVECO Romania
Victoria Park
Şos. Bucureşti-Ploieşti 73-81
Sector 1, cod 013685, Bucureşti, Romania
Tel: 021 302 3300
Fax: 021 302 3391