Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională | SIVECO Romania

Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională

Miercuri, Noiembrie 10, 2010

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară nr. 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"
Domeniul major de interventie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
Titlul proiectului: "Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională"
Contract nr.: POSDRU/81/3.2/S/58451

Bucureşti, 10 noiembrie 2010

Societatea Română de Pneumologie în calitate de solicitant, împreună cu Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" şi SIVECO Romania SA, în calitate de parteneri în cadrul proiectului strategic "Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională" anunţă începerea subactivităţii 1.2: Generarea unei strategii pe termen mediu integrate privind managementul specific al institutelor, spitalelor şi secţiilor de pneumologie.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate şi de competenţă în activitate pentru grupul ţintă (personal şi manageri din domeniul sănătăţii) prin identificarea şi promovarea unor modele manageriale eficiente în contextul descentralizării şi prin sporirea capacităţii de întelegere şi operare cu noile tehnologii utilizate în domeniul pneumologiei.

Proiectul se adresează unui grup de 50 de manageri de institute, spitale, secţii de pneumologie, urmărind creşterea abilităţilor de management sanitar prin accesul la formare profesională inovatoare prin instrumente de tip eLearning. De asemenea, proiectul vizează şi 800 de medici din domeniul pneumologiei, pentru a obţine o mai bună adaptabilitate pe piaţa muncii prin participarea la 8 programe de formare în domeniu şi un program de iniţiere în TIC.

În primele 12 luni ale proiectului va fi implementată activitatea 1: "Identificarea noilor forme organizaţionale în contextul descentralizării sistemului sanitar". În prima parte a acestei activităţi, deja încheiată, s-a urmărit analiza (inclusiv legislativă) a schimbărilor induse de descentralizarea sistemului de sănătate publică în managementul sanitar specific al institutelor, spitalelor şi secţiilor de pneumologie. În paralel s-a lucrat la realizarea portalului web, cu două secţiuni pentru activitaţi: o secţiune informativă, unde experţii vor posta materiale, rezultate şi rapoarte privind tema propusă, şi o secţiune interactivă, de forum, unde cei interesaţi vor putea discuta şi evalua diverse aspecte ale problematicii propuse, inclusiv materialele informative publicate. În ultimele 5 luni ale primei activităţi vor fi organizate o serie de mese rotunde cu managerii spitalelor, autorităţile locale ce vor prelua în coordonare spitalele şi alţi factori interesaţi, în vederea aprofundării şi ameliorării strategiei propuse de experţii din proiect.

Cele două instituţii din domeniu vor realiza studiile prevăzute în proiect, continutul celor 9 programe de formare în domeniu, vor selecta participanţii la cursuri şi vor susţine activitatea de formare.

SIVECO Romania va realiza portalul proiectului, cursurile în format multimedia şi programele de formare profesională pentru iniţiere în TIC. Platforma de instruire electronică va fi oferită cu titlu gratuit, prin licenţiere permanentă şi definitivă.

Programele de formare profesională vor fi acreditate CNFPA, iar certificatele vor fi recunoscute la nivel naţional.

Proiectul a demarat la data de 1 iulie 2010, având o perioadă de implementare de 36 de luni (1 iulie 2010 - 30 iunie 2013) şi o valoare totală de 5.894.127 lei, din care 5.772.893 lei finanţare nerambursabilă.

Proiectul "Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională" se desfăşoară în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeşte în oameni!"