Cariere didactice de succes în societatea cunoaşterii | SIVECO Romania

Cariere didactice de succes în societatea cunoaşterii

Luni, Aprilie 27, 2009

Bucureşti, 27 aprilie 2009 - 900 de profesori din Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi vor fi instruiţi în cadrul programului „Progresul carierei didactice în societatea cunoaşterii adaptat la regiunea S Muntenia”. Programul ce se va desfăşura în perioada aprilie 2009 - martie 2011 urmăreşte formarea şi certificarea cadrelor didactice prin implementarea cursului Intel® Teach - Instruirea în Societatea Cunoaşterii. 

Proiectul vine să răspundă nevoii de îmbunătăţire a calificării cadrelor didactice şi a dezvoltării oportunităţilor de carieră şi este în conformitate cu politicile şi strategiile europene şi naţionale în domeniul educaţiei, al învăţării pe tot parcursul vieţii, al ocupării şi al incluziunii sociale, impuse de POS DRU. Programul a debutat ca urmare a acceptării cererii de finanţare pentru proiecte de grant, lansată de compania SIVECO Romania. 

Profesori din învăţământul preuniversitar din100 de şcoli din mediul rural şi 50 de unităţi de învăţământ din mediul urban din regiunea ţintă vor afla cum să utilizeze metode moderne de pedagogie care să îi ajute să integreze eficient tehnologia în procesul de predare şi învăţare. Obiectivul vizat pe termen lung este de a oferi şanse egale elevilor in dezvoltarea unei cariere de succes la nivel european. Programul în regiunea S Muntenia va fi implementat cu ajutorul partenerilor de la Casa Corpului Didactic din judeţul Ialomiţa. 

Uniunea Europeana consideră că învăţarea pe întreaga durată a vieţii şi dezvoltarea carierei profesionale a dascălilor este un element esenţial în dezvoltarea unui sistem educaţional eficient. În acest context, cadrele didactice au un rol esenţial în educaţia elevilor, deoarece tinerii din ziua de astăzi trebuie să înveţe cum să facă faţă unei societăţi într-o continuă schimbare.  

De aceea, pentru a le putea oferi elevilor o educaţie de calitate şi posibilitatea de a-şi dezvolta capacităţile necesare secolului XXI, profesorii trebuie ca la rândul lor să dobândească cunoştinţele, deprinderile şi competenţele care să le permită să se adapteze cerinţelor impuse de societatea informaţională. Fără dascăli care să deţină aceste competenţe moderne, nu pot fi implementate cu succes reformele educaţionale naţionale şi europene. 

Programul „Progresul carierei didactice în societatea cunoaşterii adaptat la regiunea S Muntenia” promovează creşterea competitivităţii prin susţinerea inovaţiei în educaţie. Profesorii care vor participa în următorii 2 ani la acest proiect vor beneficia de o pregătire profesională de calitate şi de oportunitatea de a obţine un nivel înalt de calificare.