Ce modificări aduce noul an pentru piața de retail? | SIVECO Romania

Ce modificări aduce noul an pentru piața de retail?

Marţi, Februarie 2, 2016

Adaptarea programelor de gestiune la modificările legislative este susținută de soluțiile IT utilizate de companii

La începutul anului, retailerii au fost nevoiți să modifice în sistemele informatice de gestiune cota standard de TVA de la 24% la 20%. Există și situații în care se aplică mai multe cote de TVA pentru produse similare. Astfel, gestiunea aspectelor fiscale pe întreg lanțul de distribuție a devenit o activitate mult mai complexă care necesită instrumente tot mai performante de lucru, retailul fiind una dintre cele mai dinamice piețe în economia actuală.

Capacitatea unei companii de a reacţiona la schimbare şi de a se adapta la noile condiţii de activitate depinde într-o mare măsură de soluțiile IT folosite. 

2016 a adus multe schimbări în activitatea retailerilor. Între cele mai semnificative sunt modificarea cotei standard TVA și noile obligații de raportare financiară. Când am dezvoltat soluția noastră ERP, SIVECO Applications 2020, am luat în calcul exact tipul acesta de provocări la care sunt supuși retailerii. Dorim să susținem activitatea comercianților prin intermediul acestui sistem informatic care permite un grad înalt de personalizare și este ușor de integrat la dimensiunea organizației. Și aici ne gândim în mod egal la firmele mari, aparținând unor lanțuri importante de distribuție dar și la cele mai mici, independente” , spune Ștefăniță Ghiță, director dezvoltare al departamentului SIVECO Applications.

SIVECO România răspunde necesităților pieței de retail cu un pachet de soluții informatice care acoperă următoarele activităţi: vânzări, case de marcat, gestiunea depozitelor, stocuri, aprovizionare, mijloace fixe, financiar-contabilitate, contracte și transporturi. 

Soluțiile pentru retaileri fac parte din pachetul integrat SIVECO Applications 2020, un sistem adaptat cerințelor actuale ale pieței din România, cel mai cunoscut şi mai larg utilizat ERP românesc.

Pachetul de soluții IT al SIVECO România pentru retaileri cuprinde un set complet de componente dintre care, unele, extrem de specializate:

  1. Componenta Managementul Vânzărilor asigură urmărirea tuturor operațiunilor efectuate asupra produselor aprovizionate, managementul activității agenților de vânzări, managementul formulelor de calcul al preţului de livrare și oferă analiza comercială şi financiară a clienţilor.
  2. Componenta pentru Managementul Depozitelor asigură optimizarea stocurilor și a fluxurilor unui depozit.
  3. Componenta Case de marcat asigură controlul stocurilor în fiecare magazin, inventarierea automatizată, modificarea rapidă a cotei TVA și procesarea tranzacțiilor în timp real.
  4. Managementul Mijloacelor Fixe asigură gestiunea mijloacelor fixe pentru întreaga perioadă de utilizare, de la achiziționarea și înregistrarea lor până când acestea sunt scoase din funcțiune precum și înregistarea automată în financiar-contabilitate a cheltuielilor cu amortizarea.
  5. Managementul Transporturilor creează o arhivă cu privire la documentele mijloacelor de transport, gestionează foile de parcurs și definește coeficienţi specifici.