Cercetarea românească este premiată internaţional | SIVECO Romania

Cercetarea românească este premiată internaţional

Miercuri, Septembrie 16, 2009

SIVECO Romania a primit diploma Best Paper Award de la Asociaţia Internaţională a Inginerilor şi Experţilor în Tehnologia Informaţiei.

Bucureşti, 16 septembrie 2009 - Proiectele europene dezvoltate de SIVECO Romania atrag atenţia specialiştilor internaţionali. În cadrul Congresului Mondial de Inginerie, organizat de Asociaţia Internaţională a Inginerilor şi Experţilor în Tehnologia Informaţiei (IAENG), care a avut loc recent la Londra, articolul scris de colegii noştri Monica Florea, Lucian Jelea şi Anca Ioniţă (Universitatea Politehnică Bucureşti), despre proiectul european LD CAST, a primit diploma Best Paper Award.

Articolul intitulat "Corespondenţa între diferitele perspective arhitecturale ale unui sistem de business transnaţional proiectat SOA (Service Oriented Arhitecture)" detaliază experienţa dobândită de SIVECO Romania în cadrul proiectului LD CAST, aplicând modelul de analiză arhitecturală "4+1 View Architecture" şi punând în evidenţă dificultăţile întâlnite în construirea unei platforme flexibile care să răspundă cerinţelor Comisiei Europene pentru proiecte eGovernment. Articolul a fost apreciat de participanţii la conferinţa "World Congress of Engineering" ca fiind unul original şi util.

Proiectul LD CAST (Local development Cooperation Actions Enabled by Semantic Technology) la care se referă autorii articolului, în care SIVECO Romania este partener, propune un nou sistem de tip birou unic, care are ca scop colaborarea între camerele de comerţ europene printr-o reţea integrată de servicii publice pentru companii private. Proiectul pune la dispoziţie un cadru de cooperare atât la nivel local, cât şi la nivel global, pentru a permite Camerelor de Comerţ ale Europei să deschidă agenţii locale care funcţionează ca un punct de acces către serviciile puse la dispoziţie de către organizaţiile participante.

"Aprecierea articolului nostru de către o organizaţie de prestigiu vine ca o recunoaştere a valorii departamentului de cercetare din cadrul SIVECO Romania, şi a colaborării fructuoase pe care o avem cu cercetătorii din mediul universitar românesc. Participarea noastră la astfel de evenimente ne permite să facem un transfer de cunoştinţe pe care apoi să le aplicăm în implementările viitoare, ca membri activi ai comunităţii ştiinţifice internaţionale. De asemenea, prin prezentarea, diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice contribuim la colaborarea internaţională în domeniul cercetării-dezvoltării între specialişti, cadre universitare şi cercetători", declară Monica Florea, Director Departament Proiecte europene în cadrul SIVECO Romania.

IAENG este o organizaţie non-profit care reuneşte ingineri şi experţi în industria tehnologiei informaţiior, din toată lumea, cu scopul de a face schimb de experienţă.

Conferinţa Internaţională de Inginerie oferă posibilitatea prezentării rezultatelor cercetărilor efectuate, creând astfel noi direcţii de colaborare internaţională.