Cine este cel mai bun formator în predarea lecţiilor pe calculator? | SIVECO Romania

Cine este cel mai bun formator în predarea lecţiilor pe calculator?

Marţi, Octombrie 14, 2008

SIVECO Romania lansează o nouă iniţiativă menită să-i motiveze pe cei mai activi formatori în predarea lecţiilor pe calculator. Premierea acestora va avea loc la sfârşitul anului şcolar 2008-2009, în cadrul  celei de-a cincea ediţii a Şcolii de Vară SIVECO. Evenimentul se va desfăşura în luna august 2009 şi va avea drept temă centrală importanţa formării cadrelor didactice în sistemul educaţional din Romania.                  

Instruirea în utilizarea platformei AeL şi elaborarea de materiale educaţionale este un prim pas pe care trebuie să îl urmeze cadrele didactice interesate să dobândească noi competenţe. Programele de instruire adresate cadrelor didactice urmăresc stimularea acestora pentru integrarea tehnologiei în procesul educaţional, în vederea îmbunătăţirii eficienţei învăţării.

“Cred că este o şansă importantă pentru profesorii formatori să dialogheze cu interlocutori experimentaţi. Toţi cei invitaţi sunt adevaraţi profesionişti în domeniul instruirii adulţilor iar dezbaterile vor aduce cu siguranţă un schimb intens de informaţii şi bune practici ce au drept scop creşterea eficienţei cursurilor de formare continuă adresate cadrelor didactice” a declarat Dana Vladoiu, Project Manager în cadrul SIVECO Romania.

Pe măsură ce sistemul educaţional din România se aliniază la cerinţele impuse de Uniunea Europeana, profesorii trebuie să facă faţă unor schimbări majore a modului în care metodele clasice de predare sunt înlocuite de noi metodologii. Programele de formare adresate cadrelor didactice urmăresc obţinerea de competenţe specifice pentru secolul XXI, dezvoltarea colaborării între profesori pentru obţinerea unor rezultate semnificative şi creşterea eficienţei activităţii de predare.

Faptul că sistemul AeL nu se adresează instruirii în informatică, ci procesului didactic în ansamblul sau, este reflectat şi de specializarea profesorilor care au fost formaţi până în prezent în cadrul SEI (Sistem Educaţional Informatizat): biologie, chimie, engleză, fizică, franceză, geografie, informatică, istorie, matematică, religie, literatură.

SIVECO Romania participă activ la proiecte educaţionale de anvergură, atât din perspectiva statutului său de producător de soluţii de eLearning cât şi prin numeroasele iniţiative de sprijinire a educaţiei în general şi a celei informatice în special, derulate prin intermediul Centrului Virtual de Excelenţă SIVECO. Compania urmăreşte promovarea constantă a performanţei în educaţie, implicându-se în sprijinirea olimpiadelor naţionale de informatică, organizarea concursului naţional de software educaţional Cupa SIVECO şi .campion. Acesta este un program de pregătire de performanţă în informatică (ce se desfăşoară online pe site-ul: http://campion.edu.ro/) susţinut de profesori de prestigiu şi studenţi, foşti câştigători ai olimpiadelor internaţionale de informatică.

Pe baza experienţei obţinute în urma implementării unor proiecte majore în domeniul învăţământului, compania noastră încearcă să identifice modalităţile cele mai eficiente prin care utilizarea tehnologiilor moderne vine în sprijinul educaţiei”, spune Dana Vladoiu.