Comisia Europeană finanțează pregătirea specialiștilor în cybersecurity din 16 țări, inclusiv România | SIVECO Romania

Comisia Europeană finanțează pregătirea specialiștilor în cybersecurity din 16 țări, inclusiv România

Miercuri, Martie 20, 2019

Proiectul ECHO (Rețeaua europeană a centrelor de securitate și competențe pentru inovare și operațiuni) este unul dintre cele patru proiecte-pilot, lansate de Comisia Europeană, pentru crearea unei rețele de competențe în domeniul cybersecurity. În cadrul prezentărilor-cheie din partea reprezentanților agențiilor și industriei UE, proiectul a fost lansat oficial în sala de conferințe a Academiei Militare Regale din Belgia, în data de 25 februarie 2019.

Proiectul ECHO va oferi o abordare organizată și coordonată pentru a consolida apărarea cibernetică proactivă în Uniunea Europeană, printr-o colaborare eficientă între mai multe sectoare. Proiectul implică deja 30 de parteneri din estul și vestul Europei și atrage noi parteneri interesați să contribuie la forța echipelor de cybersecurity ale UE și la atingerea obiectivelor de colaborare.

Prin proiect, partenerii ECHO vor dezvolta, modela și demonstra o rețea de cercetare și competențe în domeniul securității informatice, cu un centru de cercetare și competență la hub. În timp ce companiile din domeniul tehnologiei se confruntă cu o perspectivă fragmentată asupra cerințelor de securitate în cadrul sectoarelor industriale și a politicilor naționale fragmentate pentru testarea și certificarea securității, proiectul ECHO va contribui cu un model adaptiv pentru schimbul de informații și colaborarea între rețeaua de parteneri și agențiile conexe.

Scopul principal al proiectului este de a organiza și de a optimiza eforturile fragmentate în prezent în ceea ce privește securitatea informatică în UE. Centrul de Competențe Centrale va servi drept punct central pentru Cadrul de evaluare multisectorială ECHO, care permite analiza și managementul dependenței în domeniul cybersecurity și care include:

  • Elaborarea foilor de parcurs privind tehnologia informatică;
  • Crearea unui sistem de certificare a securității cibernetice al ECHO aliniat la eforturile UE în curs de desfășurare;
  • Asigurarea unui sistem ECHO de avertizare timpurie;
  • Funcționarea unei Federații de Cyber ECHO;
  • Livrarea cadrului ECHO Cyberskills, cu materiale și evenimente de instruire;
  • Gestionarea unei colecții extinse de angajamente pentru parteneri.

Planul de lucru de 48 de luni va conține:

  • Rezultatele inițiale din Cadrul ECHO de evaluare multisectorială la începutul anului 2020, cu oportunități identificabile pentru îmbunătățirea securității cibernetice transsectoriale;
  • Desfășurarea demonstrațiilor operaționale ale Sistemului de avertizare timpurie ECHO și ale gamei Cyber Federate ECHO până la jumătatea anului 2021, oferind capabilități de valoare adăugată partenerilor și organizațiilor asociate.
  • Lansarea demonstrațiilor scenariilor multisectoriale la jumătatea anului 2021, care să includă soluții tehnologice pentru provocările privind securitatea cibernetică în sectoarele primare ale sănătății, transportului maritim și energiei ca infrastructuri critice și includerea sectoarelor conexe;
  • Evoluția continuă, îmbunătățirea și adaptarea rezultatelor proiectului pe parcursul anului 2022

Impactul ECHO va fi amplu. ECHO oferă o sustenabilitate pentru o rețea de competențe în domeniul securității informatice, sporind securitatea informatică a pieței unice digitale în UE. ECHO oferă oportunități de implicare multi-centru pentru noii parteneri din agențiile, industriile și mediul academic din UE. Abordarea ECHO va conduce la posibilitățile de a asigura capacități reziliente pentru asigurarea economiei digitale europene, a infrastructurilor, a societății și a democrației.

Prin intermediul schimbului de informații în colaborare, ECHO va furniza cunoștințe actualizate privind provocările în materie de securitate cibernetică, riscurile și amenințările potențiale, împreună cu demonstrații de soluții care vor contribui la o mai bună înțelegere a liniei de bază privind securitatea informatică și la promovarea unei utilizări mai eficiente a capabilităților UE în domeniul securității informatice. În cele din urmă, ECHO va spori capacitățile părților interesate printr-o mai bună pregătire și o capacitate îmbunătățită de reziliență.

Pentru a transforma viziunea ECHO într-o realitate concretă în Europa, ECHO cuprinde 30 de parteneri din 15 țări membre UE, plus Ucraina, reprezentând 13 centre existente de competențe în domeniul securității informatice și formate din cinci institute de cercetare din domeniul securității cybersecurity; unsprezece întreprinderi mari; patru IMM-uri; zece universități de nivel înalt în domeniul securității informatice, inclusiv experți în HR, experți în probleme juridice și etice și comunicare.

Proiectul ECHO este condus de profesorul Wim Mees de la Academia Militară Regală din Belgia. El este susținut de un Consiliu de Management al Proiectului și de un set de lideri funcționali care asigură succesul proiectului. Acești lideri de sprijin includ un coordonator de implementare a proiectului (Matteo Merialdo de la RHEA Group); un coordonator științific și tehnic de management (Dr. Nikolai Stoianov de la Institutul de Apărare al Bulgariei); un coordonator multisectorial de inovare și exploatare (Douglas Wiemer de la Grupul RHEA); și un coordonator de management al calității și datelor (Tiago Carvalho de la VisionSpace Technologies).

Pentru mai multe informații despre ECHO sau pentru a contacta proiectul, puteți accesa: