A.J.O.F.M. Vaslui demareaza programele de formare profesionala din cadrul proiectului „CompEtent”

A.J.O.F.M. Vaslui demarează programele de formare profesională din cadrul proiectului "CompEtent"

Miercuri, Octombrie 29, 2014

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

COMUNICAT DE PRESĂ

A.J.O.F.M. Vaslui demarează programele de formare profesională din cadrul proiectului „CompEtent”


PROIECT: “CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” – POSDRU /124 /4.2/S/130703

Vaslui, 29 octombrie 2014

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate”, anunţă începerea programului de formare profesională “Evaluator proiecte”. Cursul se derulează în perioada 27 octombrie 2014 – 01 noiembrie 2014, la Hotel Royal, Constanţa. La această sesiune participă angajaţi ai agenţiilor de ocupare a forţei de muncă din judeţele: Argeş, Vrancea, Vaslui şi Tulcea.

În perioada imediat următoare, 03 noiembrie-08 noiembrie 2014, se va desfăşura al doilea program de formare, programat în cadrul proiectului, “Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză”.

În cadrul proiectului, se vor derula, până la finalizarea implementării proiectului, programele de formare profesională: “Manager proiect”, “Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză”, “Securitate şi sanătate în muncă”, “Competenţe antreprenoriale”, “Evaluator proiecte”, “Inspector resurse umane”, “Analist piaţa muncii”, “Agent de ocupare” şi vizează instruirea unui număr de 160 de persoane. Programele de formare, sunt dedicate exclusiv angajaţilor SPO, care vor beneficia de o formă de pregătire interactivă, în conformitate cu pedagogia modernă de formare a adulţilor şi care au fost selectaţi pentru a face parte grupul ţintă al proiectului. Participanţii vor beneficia de consiliere şi îndrumare în transpunerea în practică a celor învăţate.

Proiectul, implementat în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui şi SIVECO România, se derulează pe o perioadă de 18 luni.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”. 

Vasiliu Genoveva – expert comunicare şi promovare proiect “CompEtent”
Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui
website: www.proiectcompetent.ro
email: asociatie.vaslui@gmail.com

Manager proiect “CompEtent”
Gabriel LAZĂR