CompEtent - Finalizarea etapei iniţiale a studiului privind impactul proiectului la nivelul județelor implicate | SIVECO Romania

CompEtent - Finalizarea etapei iniţiale a studiului privind impactul proiectului la nivelul județelor implicate

Vineri, August 29, 2014

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Vaslui, 29 august 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea etapei iniţiale a studiului privind impactul proiectului la nivelul județelor implicate


PROIECT: “CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” – POSDRU /124 /4.2/S/130703

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea Calității și Eficienței serviciilor furnizate”, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoșani, A.J.O.F.M. Timiș, A.J.O.F.M. Argeș, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociația Aproape de Tine – Iași, Asociația Comunitară de Unitate și Mediere și Siveco România SA, anunță finalizarea etapei iniţiale a Studiului privind impactul proiectului la nivelul județelor implicate, realizat de Asociația Comunitară de Unitate și Mediere Vaslui, în calitate de partener în proiectul “CompEtent”, în perioada iulie-august 2014.

Pentru obţinerea unor informaţii relevante în cadrul acestui studiu, a fost aplicat un chestionar în cele opt instituţii publice partenere: A.J.O.F.M. Botoșani, A.J.O.F.M. Timiș, A.J.O.F.M. Argeș, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea şi A.J.O.F.M. Vaslui. Chestionarul s-a adresat beneficiarilor serviciilor oferite de instituţiile SPO şi a urmărit evidenţierea unor aspecte, pozitive sau negative, legate de calitatea serviciilor, informaţii care vor ajuta la o evaluare corectă a evoluţiei dezvoltării profesionale a angajaţilor SPO în urma desfăşurării programelor de formare.

La nivelul celor patru regiuni, chestionarul a fost aplicat pe un eşantion de 800 de persoane, acestea având calitatea de persoane în cautarea unui loc de muncă sau angajatori. Ca instrument statistic, acesta a inclus, cu predilecţie, întrebări închise cu variante de răspuns predefinite, încheindu-se cu recomandări şi sugestii din partea celor sondaţi.

Rezultatele obţinute în urma sondajului privind nivelul general al calităţii serviciilor oferite de angajaţii SPO a fost evaluat ca satisfăcător.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”.


Vasiliu Genoveva – expert comunicare si promovare proiect “CompEtent”
Asociația Comunitară de Unitate și Mediere Vaslui
email: asociatie.vaslui@gmail.com

Manager proiect “CompEtent” 
Gabriel LAZĂR