CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate, Vaslui, 30 iunie 2014 | SIVECO Romania

CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate, Vaslui, 30 iunie 2014

Luni, Iunie 30, 2014

Proiect cofinanţat din Fondul Social European Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Vaslui, 30 iunie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ 


PROIECT: "CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate" - POSDRU /124 /4.2/S/130703

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului "CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate", în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine – Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere şi SIVECO România SA, anunţă finalizarea studiului de identificare a nevoilor de formare în rândul personalului SPO - etapa de evaluare.

Studiul vizează pregătirea personalului SPO din cele patru regiuni de dezvoltare: Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud, Regiunea Sud-Est şi Regiunea Vest, fiind rezultatul interpretării chestionarelor completate de angajaţii SPO şi reflectă opţiunea acestora pentru programele de formare. În urma analizării şi interpretării rezultatelor înregistrate, au fost identificate următoarele programe de formare profesională: "Securitate şi sănătate în muncă", "Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză", "Evaluator proiecte", "Managementul proiectelor", "Competenţe antreprenoriale", "Analist piaţa muncii", "Agent de ocupare" şi "Inspector resurse umane".

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.2 "Formarea personalului propriu al SPO".

Persoana de contact:
Manager de proiect - Gabriel LAZĂR
0755.935.332