PROIECT: “CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” | SIVECO Romania

PROIECT: “CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate”

Vineri, Mai 30, 2014

Proiect cofinanţat din Fondul Social European Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!


Vaslui, 30 mai 2014

ANUNŢ

PROIECT: "CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate"
 POSDRU /124 /4.2/S/130703

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului "CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate", în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine – Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere şi SIVECO Romania SA, anunţă că în perioada curentă se desfăşoară activitatea de recrutare a grupului ţintă.

Grupul ţintă, format din 160 de persoane, este recrutat din rândul personalului Serviciului Public de Ocupare aparţinând instituţiilor publice partenere în proiect.

Pentru atingerea obiectivului propus, în cadrul activităţii de recrutare au avut loc sesiuni de informare a personalului SPO la sediile institutiilor publice partenere, aplicarea de chestionare privind sondarea opiniei salariaţilor referitor la programele de formare profesională propuse în proiect, identificarea nevoilor de formare profesională precum şi distribuirea de materiale informative legate de obiectivele propuse în cadrul proiectului.

"CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate", se derulează în perioada 06 ianuarie 2014 – 05 iulie 2015, având ca obiective:

  • O1. Dezvoltarea de competenţe specifice la 160 angajaţi ai SPO din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud şi Vest în vederea iniţierii de acţiuni inovatoare de sprijinire a noilor forme de organizare şi management ale SPO, inclusiv stabilirea de parteneriate internationale, în cadrul unor programe complexe de formare autorizate.
  • O2. Implementarea, dezvoltarea si promovarea la nivel national a unui model inovator de dezvoltare de competente pentru personalul SPO - portal e-learning.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.2 "Formarea personalului propriu al SPO" şi are valoarea totală de 7.952.100,74 lei lei, din care: valoarea acordata din FSE este de 5.964.075,55 lei, iar contribuţia eligibilă a beneficiarului este de 1.988.025,19 lei.


Persoana de contact:
Manager de proiect - Gabriel LAZĂR
0755.935.332