CompEtent - Formare grupe cursanti si demarare programe de formare profesionala

CompEtent - Formare grupe cursanţi şi demarare programe de formare profesională

Luni, Septembrie 29, 2014

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Vaslui, 29 septembrie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Formare grupe cursanţi şi demarare programe de formare profesională


PROIECT: “CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” – POSDRU /124 /4.2/S/130703

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaților SPO pentru creșterea Calității și Eficienței serviciilor furnizate”, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoșani, A.J.O.F.M. Timiș, A.J.O.F.M. Argeș, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociația Aproape de Tine – Iași, Asociația Comunitară de Unitate și Mediere și Siveco România SA, anunță că, în perioada curentă, are loc activitatea de recrutare a grupului țintă și formarea grupelor de cursanţi din rândul personalului SPO, care vor participa la cursurile de formare profesională începând cu luna octombrie a acestui an.

Programele de formare profesională care se vor derula până la finalizarea implementării proiectului (iulie 2015), sunt: “Managementul proiectului”, “Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză”, “Securitate și sanătate în muncă”, “Competențe antreprenoriale”, “Evaluator proiecte”, “Inspector resurse umane”, “Analist piața muncii”, “Agent de ocupare” și vizează instruirea unui număr de 160 de persoane.

Proiectul se implementează în:  Regiunea Nord-Est (Botoșani, Bacău, Buzău, Vrancea, Vaslui), Regiunea Sud-Est (Tulcea), Regiunea Sud (Argeș) și Regiunea Vest (Timiș).

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”.


Vasiliu Genoveva – expert comunicare si promovare proiect “CompEtent”
Asociația Comunitară de Unitate și Mediere Vaslui
email: asociatie.vaslui@gmail.com                                     

Manager proiect “CompEtent”
G
abriel LAZĂR