Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui anunţă demararea acţiunilor pentru realizarea lucrării “Studiu privind impactul proiectului la nivelul judeţelor implicate” | SIVECO Romania

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui anunţă demararea acţiunilor pentru realizarea lucrării “Studiu privind impactul proiectului la nivelul judeţelor implicate”

Vineri, Iulie 25, 2014

Proiect cofinanţat din Fondul Social European Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Vaslui, 25 iulie 2014

COMUNICAT DE PRESĂPROIECT: “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” – POSDRU /124 /4.2/S/130703

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului "CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate", în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine – Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere şi SIVECO România SA, anunţă demararea acţiunilor pentru realizarea lucrării "Studiu privind impactul proiectului la nivelul judeţelor implicate" – etapa iniţială.

Studiul va măsura impactul serviciilor furnizate de personalul Serviciului Public de Ocupare, în urma dezvoltării competenţelor acestuia prin programele de specializare ce vor fi organizate în cele patru regiuni şi urmează a fi realizat în trei etape: iniţială, intermediară şi la finalul proiectului. Acest studiu face parte din Activitatea 7 a proiectului "CompEtent".

Etapa iniţială constă în aplicarea unui chestionar preliminar la un eşantion de clienţi ai serviciilor oferite de cele opt instituţii publice partenere în proiect. Chestionarul va evalua, după centralizarea şi interpretarea rezultatelor, calitatea serviciilor prestate clienţilor Serviciului Public de Ocupare.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!", Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.2 "Formarea personalului propriu al SPO".

Persoana  de contact:
Manager de proiect - Gabriel LAZĂR
0755.935.332