Formarea personalului apartinand Serviciul Public de Ocupare

Promovarea și asigurarea formării profesionale continue în rândul personalului aparținând structurilor din Serviciul Public de Ocupare

Luni, Noiembrie 17, 2014

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!


COMUNICAT DE PRESĂ 

Promovarea și asigurarea formării profesionale continue în rândul personalului aparținând structurilor din Serviciul Public de Ocupare

Vaslui, 17 noiembrie 2014

În luna noiembrie 2014, continuă activitatea de formare profesională desfășurată în cadrul proiectului “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate”, ID 130703, al cărui beneficiar este Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui. În perioada 17–29 noiembrie se vor derula două sesiuni de formare în cadrul programelor de formare profesională “Manager de proiect” și “Securitate și sănătate în muncă”.

Primele serii ale programelor de formare profesională “Evaluator proiecte” și “Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză”, au avut loc în perioada 27 octombrie-08 noiembrie 2014, la care au participat angajaţi din structurile agenţiilor de ocupare a forţei de muncă din judeţele: Argeş, Vrancea, Vaslui, Tulcea, Timiș, Buzău și Botoșani.

Proiectul își propune să deruleze opt programe de formare profesională în cadrul a 24 de sesiuni de formare, la care vor participa 160 de persoane ce vor fi selectate din instituțiile SPO, partenere în proiect.

Proiectul, implementat în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani, A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui şi SIVECO România, se derulează pe o perioadă de 18 luni, în perioada ianuarie 2014-iulie 2015.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”.


Filipescu Sergiu – expert comunicare şi promovare proiect “CompEtent”
Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui
website: www.proiectcompetent.ro
email: asociatie.vaslui@gmail.com

Manager proiect “CompEtent”
Gabriel LAZĂR