Competenţe informatice prin proiectul TICFIN derulat de Institutul Bancar Român | SIVECO Romania

Competenţe informatice prin proiectul TICFIN derulat de Institutul Bancar Român

Marţi, Ianuarie 25, 2011

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 3: "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor"
Domeniul major de intervenţie 3.2: "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
Titlul proiectului: "Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii - TICFIN"
Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/53966
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Competenţe informatice prin proiectul TICFIN derulat de Institutul Bancar Român

Bucureşti, 25.01.2011 - Institutul Bancar Român (IBR) este beneficiar al proiectului "Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii - TICFIN" cu o perioada de implementare de 32 de luni şi o valoare totală de 10.440.117 lei.

Parteneri în cadrul acestui proiect sunt SIVECO Romania, Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie - Filiala Bucureşti şi Şcoala Româna de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie - Filiala Satu Mare.

Obiectivul general al TICFIN este creşterea competenţelor, cunoştinţelor şi abilităţilor informatice ale angajaţilor din sectorul serviciilor financiare, pe baza noilor tehnologii ale informaţiei şi de comunicaţii (TIC), prin furnizarea unor programe de formare profesională continuă (FPC).

Grupul ţintă al proiectului va cuprinde cel putin 1.500 angajaţi din sectorul serviciilor financiare, care vor urma cursuri gratuite de iniţiere şi perfecţionare în competenţe informatice. Dintre aceştia, minimum 1.350 angajaţi vor fi absolvenţi, deţinători de certificate CNFPA recunoscute la nivel naţional. De asemenea, din totalul grupului ţintă se estimează că aproximativ 50% vor fi femei. Absolvenţii cursului de iniţiere în competenţe informatice vor avea acces şi la cursul de perfecţionare.

În cadrul proiectului, IBR va derula activităţi precum:

• înfiinţarea unui grup de lucru interregional, format din reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor ce îşi desfăşoară activitatea în sectorul serviciilor financiare sau care au activităţi conexe (universităţi şi furnizori de formare profesională continuă);
• dezvoltarea unui portal cu secţiune de forum pe tema creşterii calităţii formării profesionale, adaptabilităţii şi flexibilităţii angajaţilor din sectorul serviciilor financiare şi platformei de e-learning;
• elaborarea şi furnizarea, împreună cu partenerii din proiect, a unor programe de formare în competenţe informatice structurate pe două niveluri de dificultate (de iniţiere şi de perfecţionare);
• organizarea de mese rotunde pentru grupul ţintă, în vederea evaluării impactului proiectului şi lansarea de noi proiecte similare.

Pentru viitorii cursanţi se vor susţine circa 130 serii de curs în Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Botoşani, Braşov, Satu Mare, Cluj, Oradea. Tematica şi conţinutul cursurilor vor fi adaptate necesităţilor sectorului financiar-bancar. Vor fi utilizate metode inovatoare de predare, conţinutul clasic fiind dublat de o prezentare modernă, multimedia.

Accesul angajaţilor din sistemul financiar-bancar la cursurile de iniţiere şi perfectionare este gratuit, datorită cofinanţării oferite de FONDUL SOCIAL EUROPEAN.

Înscrierile se vor putea face începând cu luna iunie 2011, online pe site-ul proiectului (în construcţie, www.ibr-ticfin.ro) sau prin poşta, utilizând formularul de participare care va fi postat pe site.

Pentru mai multe informaţii despre TICFIN, persoana de contact este Sanda Mihăiţeanu - responsabil comunicare/PR, mail sanda.mihaiteanu@ibr-rbi.ro, tel. 021-327.47.25 interior 171 sau 021-323.00.51, fax 021-327.47.24.