Se modifică perioadele de evaluare a concursurilor şi perioadele de desfăşurare a concursurilor aferente seriilor IV şi V de formare | SIVECO Romania

Se modifică perioadele de evaluare a concursurilor şi perioadele de desfăşurare a concursurilor aferente seriilor IV şi V de formare

Miercuri, Ianuarie 30, 2013

Titlul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 - "Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Județean Brăila

Brăila, 30 ianuarie 2013

Se modifică perioadele de evaluare a concursurilor şi perioadele de desfăşurare a concursurilor aferente seriilor IV şi V de formare

Inspectoratul Şcolar Județean Brăila, în calitate de Beneficiar al proiectului ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii”, anunță modificarea perioadelor de evaluare a concursurilor de proiecte didactice aplicate şi perioadele de desfăşurare a concursurilor aferente seriilor IV şi V. Modificările concrete survenite în cadrul concursurilor vor fi anunțate în perioada imediat următoare.

Reamintim că scopul concursurilor este motivarea cadrelor didactice participante la programul de formare în a aplica la clasă conceptele pe care se bazează programul de formare dezvoltat în proiect, respectiv: Abilitare pe curriculum şi Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor. Totodată, concursul contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului, în special la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice şi dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor.

Proiectul "Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză şi franceză în societatea cunoaşterii" este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este implementat de Inspectoratul Şcolar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania şi TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

Pentru mai multe detalii despre concursul de proiecte didactice aplicate, vă rugăm să vizitați http://www.formref.ro.