Se modifică perioada concursului aferent seriei IV de formare | SIVECO Romania

Se modifică perioada concursului aferent seriei IV de formare

Luni, Ianuarie 14, 2013

Titlul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 - "Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brăila

Se modifică perioada concursului aferent seriei IV de formare

Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în calitate de Beneficiar al proiectului ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii”, anunță modificarea perioadei de desfășurare a concursului de proiecte didactice aplicate dedicat cadrelor didactice care au participat la programul de formare în seria a IV-a. 

Concursul va începe în 25 ianuarie 2013 și se va încheia în 25 martie 2013, iar rezultatele finale în urma evaluarii aplicațiilor transmise se vor publica pe portalul proiectului în data de 15 aprilie 2013.

Reamintim că scopul concursurilor este motivarea cadrelor didactice participante la programul de formare în a aplica la clasă conceptele pe care se bazează programul de formare dezvoltat în proiect, respectiv: Abilitare pe curriculum și Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor. Totodată, concursul contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului, în special la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor.

Proiectul ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

Pentru mai multe detalii despre concursul de proiecte didactice aplicate, vă rugăm să vizitați www.formref.ro.