Concurs de proiecte didactice aplicate | SIVECO Romania

Concurs de proiecte didactice aplicate

Joi, Septembrie 13, 2012

Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul și ID-ul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 -,,Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"

Concurs de proiecte didactice aplicate

Brăila, 13 septembrie 2012

Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii”, anunță organizarea concursului de proiecte didactice aplicate. 

Concursul este dedicat cadrelor didactice care au participat și au obținut atestarea în cadrul programului de formare și se va desfășura în două etape, pe serii de formare: prima etapă se va organiza în luna februarie 2013 pentru seriile de formare I și II, iar a doua etapă în luna mai 2013, pentru seriile de formare III și IV. Evaluarea finală a aplicațiilor primite în cadrul concursului se va realiza în perioada august – septembrie 2013. 

Scopul concursului este motivarea cadrelor didactice participante la programul de formare în a aplica la clasă conceptele pe care se bazează programul de formare dezvoltat în proiect, respectiv: Abilitare pe curriculum și Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor. Totodată, concursul contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului, în special la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor. 

Cadrele didactice participante la concurs vor elabora o aplicație didactică sub forma a două scenarii, unul teoretic (un proiect didactic) și altul practic (un produs multimedia ce va demonstra aplicarea practică a proiectului didactic la clasă - film, colaj de poze etc.), ce se vor încărca pe portalul proiectului. Premiile vor fi atractive și se vor oferi pentru proiectele didactice clasate pe locurile I, II și III. 

Proiectul ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria curriculară ”Limbă și Comunicare” de a implementa un curriculum și dezvoltarea profesională continuă a acestora.

Pentru mai multe detalii despre concursul de proiecte didactice aplicate, vă rugăm să urmariți, în perioada ce va urma, noutățile apărute pe portalul proiectului, respectiv www.formref.ro .