Concursuri de proiecte didactice aplicate cu premii în bani | SIVECO Romania

Concursuri de proiecte didactice aplicate cu premii în bani

Miercuri, Decembrie 12, 2012

Titlul proiectului: POSDRU/87/1.3/S/62536 - "Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii"

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brăila

COMUNICAT DE PRESĂ
Concursuri de proiecte didactice aplicate cu premii în bani

Brăila, 12 decembrie 2012

Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în calitate de Beneficiar al proiectului "Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii", anunță lansarea concursurilor organizate în cadrul activității Acțiuni de promovare a importanței formării continue pentru cadrele didactice.

În prezent se desfășoară concursurile aferente seriilor de formare I, II și III, perioadele de înscriere și depunere a aplicațiilor fiind 12 noiembrie 2012 – 30 decembrie 2012 pentru concursurile aferente seriilor I și II și 01 decembrie 2012 – 25 ianuarie 2013 pentru concursul aferent seriei III. Concursurile aferente seriilor IV și V se vor desfășura în perioadele 15 ianuarie 2013 – 28 februarie 2013, respectiv 30 martie 2013 – 15 mai 2013.

Prima etapă a concursurilor a debutat cu publicarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de aplicații didactice, ce stipulează condițiile de participare la concursurile specifice organizate în proiect. Metodologia poate fi vizualizată și descărcată din portalul proiectului, secțiunea Concursuri specifice (www.formref.ro).

Concursurile se adresează cadrelor didactice care au luat parte la programul de formare oferit prin proiectul "Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii". Vor fi organizate 5 concursuri, câte unul pentru fiecare serie de formare. Fiecărui concurs, respectiv fiecărei serii de formare, îi sunt alocate 12 premii în bani, după cum urmează: două (2) premii I, patru (4) premii II și șase (6) premii III.

Toate aplicațiile câștigătoare vor fi prezentate în cadrul Conferinței Naționale a profesorilor de Limba română, engleză și franceză, ce se va organiza în anul 2013, și vor fi publicate într-un ghid de bune practici pentru care se va obține cod ISBN. Toți participanții la concurs vor primi o diplomă de participare.

Cadrele didactice participante la concurs vor elabora o aplicație didactică sub forma a două scenarii, unul teoretic (un proiect didactic) și altul practic (un produs multimedia ce va demonstra aplicarea practică a proiectului didactic la clasă), ce se vor încărca pe portalul proiectului.

Scopul concursurilor este motivarea cadrelor didactice participante la programul de formare în a aplica la clasă conceptele pe care se bazează programul de formare dezvoltat în proiect, respectiv: Abilitare pe curriculum și Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor. Totodată, concursul contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului, în special la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor.

Proiectul ”Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

Pentru mai multe detalii despre concursul de proiecte didactice aplicate, vă rugăm să vizitați www.formref.ro.