Conferinţa Regională: "Cerinţe de forţă de muncă înalt calificată în aeroporturi" | SIVECO Romania

Conferinţa Regională: "Cerinţe de forţă de muncă înalt calificată în aeroporturi"

Joi, Aprilie 25, 2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor"
Domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
Titlul proiectului: Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor modern
Contract nr.: POSDRU/81/3.2/S/59569
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"
Conferinţa Regională: "Cerinţe de forţă de muncă înalt calificată în aeroporturi"

BUCUREŞTI, 25 aprilie 2013

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Aeroporturilor din România (AAR) a organizat la data de 25 aprilie 2012, la Bucureşti, ultima conferinţă regională în cadrul proiectului strategic "Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor modern" - proiect POSDRU ID 59569.

Proiectul este implementat în parteneriat cu SIVECO Romania.

La aceasta conferinţă regională cu tema "Cerinţe de forţă de muncă înalt calificată pe aeroporturi" au fost invitaţi să participe directori şi reprezentanţi ai aeroporturilor româneşti, membri asociaţi ai AAR, reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, ai Autorităţii Aeronautice Civile Române, TAROM şi specialişti din domeniul aviaţiei civile.

Discuţiile din cadrul sesiunilor conferinţei au relevat aspecte privind necesitatea investiţiei în perfecţionarea resurselor umane cu scopul creşterii competitivităţii şi eficienţei în transportul aerian, adaptarea forţei de muncă la competiţia de pe piaţa muncii, precum şi aspecte legate de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a protecţiei mediului în activitatea aeroportuară.

În contextul actual aeroporturile se confruntă cu provocări tot mai numeroase şi complexe legate de competiţia naţională şi internaţională, cu ameninţări şi atacuri teroriste la nivel internaţional, condiţii care impun noi cerinţe în asigurarea facilităţilor aeroportuare şi a resurselor umane din aeroporturi care să contribuie la creşterea siguranţei şi securităţii aeroportuare.

În România se prevede realizarea în anul 2013 a unui trafic de peste 10.000.000 de pasageri, trafic care este deservit de circa 2.500 de angajaţi ai aeroporturilor româneşti. Complexitatea activităţilor operaţionale aeroportuare, cerinţele ICAO şi ale Uniunii Europene, legislaţia naţională specifică determină nevoia de pregătire profesională continuă a resurselor umane din aeroporturi în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale din aviaţia civilă.

Prin intermediul proiectului "Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne", în cadrul căruia s-a organizat conferinţa "Cerinţe de forţă de muncă înalt calificată pe aeroporturi", se urmăresc perfecţionarea profesională şi certificarea a 600 de angajaţi din transportul aerian, preponderent de la nivelul de execuţie, din care 300 de angajaţi femei, astfel încât să fie dezvoltate noi abilităţi IT şi competenţe sporite profesionale care să corespundă nevoilor concrete ale aeroporturilor româneşti. De un real interes s-au bucurat în rândurile angajaţilor cursurile: Operator de handling, Operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatura de control şi nu în ultimul rând Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).

Astfel, până la această dată, au fost şcolarizaţi în cadrul a 48 de sesiuni de formare profesională 604 angajaţi din care 292 angajaţi femei, urmând ca până la finalizarea proiectului să se organizeze încă două sesiuni de curs în luna mai 2013. Concluziile şi propunerile rezultate din toate activităţile realizate în cadrul proiectului urmează să se integreze în "Strategia de dezvoltare a resurselor umane în aeroporturile din România 2013-2015" care cuprinde şi "Ghidului de Bune Practici în formarea profesională a angajaţilor din transportul aerian", rezultate finale care vor fi diseminate aeroporturilor şi membrilor asociaţi ai Asociaţiei Aeroporturilor din România, până la finalizarea proiectului, luna iunie 2013.

David CICEO
Preşedinte Asociaţia Aeroporturilor din România


Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon: 0740-049925, Fax: 0264-307593
E-mail: aar@airportaar.ro
Persoana de contact: Ramona Pojar, Asistent de proiect