Au fost anunţate rezultatele proiectului "Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest" | SIVECO Romania

Au fost anunţate rezultatele proiectului "Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest"

Miercuri, Mai 29, 2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară nr. 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
Titlul proiectului: Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest
Contract nr.: POSDRU/ 82 / 5.1 / S / 59274
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"

COMUNICAT DE PRESĂ

Au fost anunţate rezultatele proiectului "Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest"

Bucureşti, 29 mai 2013

Confederaţia Naţională Sindicală "CNS Cartel ALFA" a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă rezultatele înregistrate la finalizarea proiectului Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Conferinţa de închidere a proiectului a avut loc la sediul "CNS Cartel ALFA", Bucureşti, Splaiul Independenţei 202A.

Proiectul, implementat de Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel ALFA", în calitate de beneficiar, de Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea, de Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi, de Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Teleorman, de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de SIVECO Romania SA, în calitate de parteneri, a debutat în iunie 2010 şi s-a adresat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă: şomeri de lungă durată, şomeri de peste 45 ani, şomeri tineri, inclusiv femei, punând accent pe respectarea principiilor egalităţii de şanse, dezvoltării durabile şi combaterii discriminării.

În implementarea proiectului s-a ţinut cont de principiul egalităţii de şanse, conform Constituţiei României, Strategiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi pentru perioada 2006 - 2009, Legii nr. 202/2002 republicată în 2007, privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi Directivei 76/207/CE privind principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în privinţa accesului la angajare, formare profesională şi promovare precum şi în ceea ce priveşte condiţiile de muncă.

În cadrul proiectului au fost organizate 99 cursuri gratuite de formare profesională, din care 18 de iniţiere in IT,  pentru şomerii din Călăraşi, Vâlcea, Teleorman, Bucureşti, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Argeş, Gorj, Ialomiţa, în meserii precum: lucrător în comerţ, comerciant (vânzător) mărfuri alimentare; mecanic auto, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, operator introducere validare şi prelucrare date, bucătar, ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, patiser, brutar, frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, fierar betonist, montator prefabricate, zidar, pietrar, tencuitor, lucrător în structuri pentru construcţii, confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice, confecţioner (asamblor) articole din textile, lucrător în cultura plantelor, lucrător în creşterea animalelor.

Indicatori realizaţi referitori la grupul ţintă:

  • 1134 şomeri absolvenţi ai cursurilor de formare profesională
  • 555 şomeri de lungă durată, din care 262 femei, 153 tineri şi 217 şomeri peste 45 ani.

Pentru a alege cei 1134 de cursanţi au fost  distribuite scrisori de invitaţie pentru participare la cursuri la 3000 de şomeri şi au fost consiliaţi 1680 şomeri.

In primii doi ani din cei trei ani de implementare s-au angajat 128 de şomeri absolvenţi ai cursurilor gratuite de formare profesională.

Organizaţiile care au nevoie de personal specializat în domeniile în care s-au organizat cursurile de formare pot afla mai multe detalii contactând unul dintre centrele regionale: CRFPA Vâlcea: tel. 0250/714450; CRFPA Călăraşi: tel. 0242/314353; CRFPA Teleorman: tel. 0247/417291 sau accesand portalul proiectului http://www.calificare-someri.ro

Proiectul “Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013" - "Investeşte în oameni!", având o perioadă de implementare de 36 de luni, cu o valoare totală de 13.506.130 lei.

Cu stimă,
Manager proiect
Romulus Niţă

Persoana de contact:
Romulus Niţă, Manager de proiect CNS Cartel ALFA, nita@cartel-alfa.ro tel 0744.615.299.