Conferinţa de lansare a proiectului "Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară - Tehnologii" | SIVECO Romania

Conferinţa de lansare a proiectului "Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară - Tehnologii"

Vineri, Octombrie 22, 2010

Cluj-Napoca, 23 octombrie, ora 10:00, sala de conferinţe a hotelului Victoria

Casa Corpului Didactic Cluj şi SIVECO Romania S.A. organizează conferinţa care marchează oficial lansarea proiectului POSDRU/87/1.3./S/58422 "Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii".

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară - 1 - "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie: 1.3. - "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională".

În cadrul proiectului vor fi formate, în perioada septembrie 2010 - mai 2013, 800 de cadre didactice didactice care predau discipline din cadrul ariei curriculare Tehnologii din judeţele Cluj, Mureş, Bihor şi Alba, în vederea abordării cu succes a proiectării şi a adaptării curriculumului la tehnologia secolului al XXI-lea.

Dorina Kudor
Director Casa Corpului Didactic Cluj

e-mail: AIDD@siveco.ro