Conferinţa de lansare a proiectului "Consiliere şi dezvoltare profesională continuă - sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică" | SIVECO Romania

Conferinţa de lansare a proiectului "Consiliere şi dezvoltare profesională continuă - sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică"

Vineri, Octombrie 22, 2010

Cluj-Napoca, 22 octombrie, ora 14:00, sala de conferinţe a hotelului Victoria

Casa Corpului Didactic Cluj şi SIVECO Romania S.A. organizează conferinţa care marchează oficial lansarea proiectului "Consiliere şi dezvoltare profesională continuă - sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera didactică".

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară - 1 - "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie: 1.3. - "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională".

În cadrul proiectului vor fi formate, în perioada septembrie 2010 - mai 2013, 800 de cadre didactice din judeţele Cluj, Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Sibiu pentru reuşita în cariera didactică prin pregătirea în vederea obţinerii definitivării în învăţământ, a gradelor didactice şi a titlularizării în învăţământ.

Dorina Kudor
Director Casa Corpului Didactic Cluj

e-mail: CDP@siveco.ro