Peste 1000 de femei au urmat cursuri de perfecţionare, iniţiere şi calificare în cadrul proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes" | SIVECO Romania

Peste 1000 de femei au urmat cursuri de perfecţionare, iniţiere şi calificare în cadrul proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes"

Joi, August 29, 2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Titlul proiectului: Şanse egale pentru cariere de succes
Axa prioritară 6. "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

Peste 1000 de femei au urmat cursuri de perfecţionare, iniţiere şi calificare în cadrul proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes"

Bucureşti, 29 august 2013

Proiectul european "Şanse egale pentru cariere de succes", finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.3 - "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii" a ajuns la final.

În cadrul conferinţei de închidere care a avut loc azi la Academia de Studii Economice din Bucureşti, au fost prezentate activităţile şi rezultatele obţinute, precum şi obiectivele pe care echipa de proiect îşi propune să le obţină în perioada de sustenabilitate.

Proiectul a debutat în septembrie 2010 şi a avut ca obiectiv general creşterea oportunităţilor de angajare a femeilor şi accesul egal la ocupare prin conştientizarea principiului egalităţii de şanse la nivelul intreprinderilor private.

Peste 1000 de femei au fost instruite pentru cele 5 programe de formare din care peste 98,27% au obţinut certificări. Dintre acestea 84 de femei din regiunea Bucureşti - Ilfov au participat la cursul de calificare "Operator introducere, prelucrare şi validare date", autorizat de Autoritatea Naţională de Calificări (ANC), iar 100% dintre participantele la acest curs au fost certificate.

În mai 2011 a avut loc lansarea oficială a Ghidului privind integrarea egalităţii de şanse în politicile întreprinderilor ce cuprinde analiză legislativă, instrumente de lucru, exemple de bune practici dezvoltate la nivel naţional şi internaţional pentru asigurarea egalităţii de şanse. Ghidul este, de asemenea, un instrument pentru departamentele de resurse umane din cadrul companiilor româneşti în asigurarea de şanse egale. Acesta a fost publicat în 5000 de exemplare, fiind distribuit întreprinderilor, Camerelor de Comerţ şi Industrie, partenerilor sociali din fiecare regiune.

În cadrul celor 16 seminarii organizate în fiecare dintre cele 8 Regiuni de Dezvoltare au participat femei - manageri de resurse umane şi femei cu funcţii de decizie din întreprinderi si au fost dezbătute subiectul egalităţii de şanse şi instrumentele pentru asigurarea acesteia propuse de ghid. Au fost abordate teme precum dezvoltarea unei cariere de succes pentru femei, programe de lucru flexibile pentru femei, maternitatea şi drepturile asociate, prevenirea şi combaterea hărţuirii sexuale la locul de muncă, măsuri care conduc la creşterea încrederii în sine a femeilor.

Au fost organizate 8 conferinţe de lansare a campaniei de promovare a poveştilor de succes ale femeilor şi a cărţii “Cariera - substantiv feminin”, carte ce conţine poveştile a 32 de femei de succes, publicată şi distribuită în 4000 de exemplare.

Vizibilitatea, transparenţa, informarea şi promovarea acestui proiect au fost permanent asigurate prin intermediul portalului realizat în cadrul proiectului: http://www.carierepentrufemei.ro.

"Ne bucurăm să încheiem cu rezultate foarte bune acest proiect şi că prin obiectivele sale de informare şi formare profesională, am reuşit să contribuim pe parcursul celor 3 ani de implementare şi la prioritatea privind eliminarea stereotipurilor de gen şi independenţă economică individuală pentru femei şi bărbaţi", a declarat Rodica Papadopol, Manager de proiect, SIVECO Romania.

Rodica Papadopol
Manager de proiect SIVECO Romania

Victoria Park, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti 73-81,
Sector 1, Bucureşti, România
tel: + 40 (021) 302.33.00
fax: + 40 (021) 302.33.91