Peste 5.400 de profesori au urmat cursurile din cadrul proiectului "Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional" | SIVECO Romania

Peste 5.400 de profesori au urmat cursurile din cadrul proiectului "Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional"

Marţi, Septembrie 10, 2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!

Titlul proiectului: Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională"
Nr. de identificare al contractului de finantare: POSDRU/87/1.3/S/57406

Peste 5.400 de profesori au urmat cursurile din cadrul proiectului "Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional"

Bucureşti, 10 septembrie 2013

Proiectul "Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional", finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 1 - "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie 1.3 - "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională" se apropie de final.                                                              

În cadrul conferinţei de presă care a avut loc azi, 10 septembrie 2013, la Hotelul Belvedere din Botoşani, au fost prezentate activităţile şi rezultatele obţinute, precum şi obiectivele pe care echipa de proiect îşi propune să le obţină în perioada de sustenabilitate.

Proiectul, al cărui beneficiar este Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, a debutat în octombrie 2010 şi a avut ca obiectiv general dezvoltarea competentelor personalului didactic printr-un program de formare continuă, în scopul abilitării curriculare durabile a cadrelor didactice cu ajutorul instrumentelor digitale şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din educaţie.

În cadrul sesiunilor de formare şi certificare a profesorilor s-au înscris 6080 de cadre didactice, din care peste 5.400 de cadre didactice au participat la cursurile de formare şi au fost certificate.

Cele 4 programe de formare au fost dezvoltate de S.C. SIVECO Romania S.A. si de Universitatea "Danubius" din Galaţi, ca parteneri în cadrul proiectului.

Programele de formare au fost tipărite în 5600 de exemplare şi distribuite formabililor şi formatorilor.

Cursurile au fost digitizate în format multimedia şi publicate pe platforma educaţională a proiectului.

Vizibilitatea, transparenţa, informarea şi promovarea acestui proiect au fost permanent asigurate prin intermediul portalului http://tic.isjbotosani.ro şi al site-ului: http://isjbotosani.ro/tic/, realizate în cadrul proiectului.

"Suntem mândri ca acest proiect se încheie cu rezultate foarte bune, fapt confirmat prin dep[sirea indicatorilor stabiliţi la începutul celor 3 ani de implementare. Sperăm ca, pe termen lung, acest proiect să aducă o reală îmbunătăţire a calităţii învăţământului prin corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile şi interesele elevilor, precum şi o mai bună integrare a resurselor TIC în activităţile educaţionale la clasă", a declarat Prof. Mihaela Hunca, Manager Proiect, I.S.J. Botoşani.

Prof. Mihaela Huncă
Manager proiect,
Inspector Şcolar General
I.Ş.J. Botoşani