A avut loc lansarea proiectului "CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” | SIVECO Romania

A avut loc lansarea proiectului "CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate”

Luni, Aprilie 28, 2014

Proiect cofinanţat din Fondul Social European Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

Vaslui, 28 aprilie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ


PROIECTUL "CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate" - POSDRU /124 /4.2/S/130703

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui a organizat în data de 28 aprilie 2014, la Hotel RACOVA, Sala de Conferinţe, Str. Ştefan cel Mare nr. 69, Conferinţa de lansare a proiectului "CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate" – POSDRU /124 /4.2/S/130703.

"CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!", se derulează în perioada 06 ianuarie 2014 – 06 iulie 2015 în parteneriat cu AJOFM Botoşani, AJOFM Timiş, AJOFM Argeş, AJOFM Bacău, AJOFM Buzău, AJOFM Tulcea, AJOFM Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui şi SIVECO Romania SA Bucureşti.

Proiectul îşi propune:

  • Dezvoltarea de competente specifice (de managementul proiectului, limba engleză, prelucrare şi interpretare date de pe piaţa muncii, consiliere profesională şi mediere a muncii centrată pe nevoile clienţilor) la 160 angajaţi ai SPO din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud şi Vest în vederea iniţierii de acţiuni inovatoare de sprijinire a noilor forme de organizare şi management ale SPO, inclusiv stabilirea de parteneriate internaţionale, în cadrul unor programe complexe de formare autorizate.
  • Implementarea, dezvoltarea şi promovarea la nivel naţional a unui model inovator de dezvoltare de competenţe pentru personalul SPO portal e-learning.

Beneficiile proiectului pentru grupul ţintă sunt:

  • dezvoltarea/îmbunătăţirea competenţelor de planificare a proiectelor la nivelul angajaţilor SPO;
  • dezvoltarea şi certificarea competenţelor specifice pentru 160 angajaţi SPO din 8 judeţe ale celor 4 regiuni implicate în proiect
  • participarea la schimburi de experienţă cu servicii de ocupare din două ţări europene
  • stabilirea de viitoare direcţii de dezvoltare a parteneriatelor europene între specialiştii de pe piaţa muncii
  • portofoliu de proiecte privind dezvoltarea de servicii de mediere a muncii, consiliere individualizată şi centrată pe client, prognoze-analize privind evoluţia pieţei muncii la nivelul celor 8 SPO partenere în proiect; portofoliu de instrumente de analiză-prelucrare date statistice, mediere, consiliere individualizată şi centrată pe client la nivelul fiecarui SPO implicat în proiect.

Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 4 - "Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie" 4.2. - "Formarea personalului propriu al SPO" şi are valoarea totală de 7.952.100,74 lei lei, din care: valoarea acordată din FSE este de 5.964.075,55 lei, iar contribuţia eligibilă a beneficiarului este de 1.988.025,19 lei.

Director Executiv,
Daniel OLTEANU


Persoană de contact:
Mirela Solomon
Expert activităţi AJOFM Vaslui - 0372.764.488