Conferinţă Regională proiect "Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrare TIC în actul educaţional" | SIVECO Romania

Conferinţă Regională proiect "Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrare TIC în actul educaţional"

Joi, Mai 23, 2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!

COMUNICAT DE PRESĂ
Conferinţă Regională proiect  "Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrare TIC în actul educaţional"

Botoșani, 24 mai 2013

În perioada 24-26 mai 2013, se derulează Conferinţa Regională din cadrul Proiectului POSDRU  „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”, ID 57406.

Proiectul este derulat de I.Ş.J. Botoşani în parteneriat cu I.Ş.J. Maramureş, C.C.D. Maramureş, C.C.D. Botoşani, Universitatea Danubius din Galaţi şi S.C  SIVECO România S.A.

La Conferinţă vor participa membri ai echipelor de implementare, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai autorităţilor locale şi judeţene, inspectori şcolari generali, directori de unităţi de învăţământ, reprezentanţi ai presei etc.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competenţelor personalului didactic printr-un program de formare continuă, în scopul abilitării curriculare durabile a cadrelor didactice cu ajutorul instrumentelor digitale şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din educaţie.

De la începutul desfășurării activității de formare continuă a cadrelor didactice au fost formate două serii de cursanţi, însumând 3.300 de învățători și profesori din județele Botoșani și Maramureș. În prezent se desfășoară formarea celei de-a treia serii, însumând un număr de 1.400 de cadre didactice.

Programul acreditat de formare continuă sprijină actualizarea cunoştinţelor şi competenţelor personalului didactic şi susţine dezvoltarea carierei lor. Participanţii învaţă cum să integreze metodele active de învăţare şi predare, utilizând tehnici şi instrumente caracteristice disciplinei predate. Inovaţia didactică este susţinută prin programul interactiv, modular de formare continuă orientat spre dezvoltarea de competenţe psihopedagogice şi IT ale cadrelor didactice, susţinut prin materiale multimedia, interactive. 


Manager proiect,
Inspector Şcolar General,
Prof. Mihaela Huncă


Prof. Daniel Constantin Cojocariu,
Responsabil cu activităţile de diseminare, imagine, feedback şi comunicare