Conferinţa regională "Evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine" 15-16 iunie 2012 | SIVECO Romania

Conferinţa regională "Evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine" 15-16 iunie 2012

Miercuri, August 29, 2012

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea profesionalǎ în sprijinul creşterii economice şi dezvoltǎrii societǎţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesionalǎ”
Titlul proiectului: Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62771

Conferinţa regională “Evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine” 15-16 iunie 2012

Ministerul Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO Romania,  a organizat în perioada 15-16 iunie 2012 la Hotel Caro din Bucureşti, Conferinţa regională din cadrul proiectului “Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”.

Conferinţa a avut ca temă evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice ţinând seama de propunerile  Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi: Învăţare, Predare, Evaluare (CECRL). CECRL este un instrument de referinţă care propune o scară de evaluare a nivelurilor de competenţă a demersului de evaluare şi autoevaluare. Acesta propune o omogenizare a modului de evaluare pentru a facilita recunoaşterea internaţională a competenţelor.

Conferinţa a reunit atât formatorii implicaţi în proiect, cât şi cadre didactice ce au calitatea de cursanţi sau potenţiali participanţi la cursurile de formare destinate grupului ţintă principal.

Invitatul special al Conferinţei a fost dl. Jean Claude Beacco, profesor de lingvistică la Universitatea Sorbonne Nouvelle din Paris. Acesta a prezentat  scopurile şi obiectivele politicii lingvistice a Consiliului Europei, necesitatea utilizării cadrului european comun de referinţă pentru depăşirea dificultăţilor de comunicare întâmpinate de profesioniştii din domeniul limbilor moderne din cauza diferenţelor existente între sistemele educative.

Cea de-a doua zi a evenimentului a avut un puternic caracter practic, fiind organizate  ateliere de lucru ce au avut ca scop clarificarea şi stabilirea unei definiţii a termenilor esenţiali în formularea potrivită a propunerilor didactice privind formarea şi evaluarea. A fost propusă o metodologie de recitire şi corectare a propunerilor didactice elaborate de profesorii implicaţi în proiect şi a fost stabilit modul de indexare / selectare a fişierelor.

De asemenea, au fost explicaţi termenii de nivel pe scara CECRL pentru a furniza o definiţie operaţional comună în cadrul lucrărilor proiectului. Inovaţia principală a CECRL constă într-o scară de evaluare a stăpânirii unei limbi straine, independent de organismul evaluator. Din aceste motive, din ce în ce mai multe organisme evaluatoare îşi aliniază scările de evaluare pe nivelurile CECRL sau furnizează o grilă de conversie.

Proiectul contribuie la dezvoltarea şi creşterea competitivitǎţii capitalului uman din educaţie, oferind profesorilor de limba francezǎ un program de formare profesionalǎ centrat pe tehnici pedagogice interactive, aliniate standardelor europene şi utilizarea instrumentelor TIC moderne în predare şi evaluare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la: 
Telefon: 0730.020.697
E-mail:
margareta.marin@siveco.ro
Persoana de contact: Margareta Marin