Conferinţa regională, proiect POSDRU/81/3.2/S/59569 - Formare profesională în transportul aerian | SIVECO Romania

Conferinţa regională, proiect POSDRU/81/3.2/S/59569 - Formare profesională în transportul aerian

Vineri, August 24, 2012
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară nr. 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor modern

Contract nr.: POSDRU/81/3.2/S/59569
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Aeroporturilor din România (AAR) a organizat în data de 23 august 2012 la Cluj-Napoca prima conferinţă regională în cadrul proiectului strategic „Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne” – proiect POSDRU ID 59569

În implementarea proiectului este implicat, alături de AAR, în calitate de partener şi SIVECO Romania. 

După 20 de luni de la lansarea proiectului strategic „Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne”, Asociaţia Aeroporturilor din România a organizat prima conferinţă regională în cadrul acestui proiect, având tema „Cerinţele de forţă de muncă înalt calificată pe aeroporturi.” La conferinţă au participat directori şi reprezentanţi ai aeroporturilor româneşti, membri asociaţi ai AAR, reprezentanţi ai Autorităţii Aeronautice Civile din România, autorităţi locale și specialiști în domeniul aviației civile. 

În cadrul sesiunilor conferinţei au fost dezbătute aspecte privind necesitatea investiţiei în perfecţionarea resurselor umane, cu scopul asigurării creşterii competitivităţii şi eficienţei în transportul aerian, precum şi aspecte legate de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională. 

În contextul actual foarte complex al aviației civile aeroporturile se confruntă cu provocări tot mai numeroase: competiție acerbă, atacuri teroriste, noi tendințe în evoluția facilităților aeroportuare. De asemenea, statistici recente prevăd atingerea până în anul 2029 a unui traffic mondial de 10 miliarde de pasageri, iar complexitatea activităților operaționale aeroportuare este în continuă creștere. Toate acestea determină pregătirea resurselor umane ca fiind esențială și impun necesitatea adaptării acesteia la noi reglementări și standarde aplicabile.

Activitatea de aviație trebuie să se desfășoare în deplină siguranță și securitate, corelate cu protecția mediului și asigurarea sănătății și securității în muncă. Proiectul ”Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne”, în cadrul căruia a fost organizată conferinţa „Cerinţe de forţă de muncă înalt calificată pe aeroporturi”, urmăreşte tocmai dezvoltarea, perfecţionarea şi certificarea a 600 de angajați din transportul aerian astfel încât să fie dezvoltate abilităţi şi competenţe care să corespundă nevoilor concrete ale aeroporturilor românești.

Evenimentul de la Cluj-Napoca va fi urmat de alte conferinţe ce vor avea loc la Timişoara şi la Bucureşti. Concluziile dezbaterilor prilejuite de cele trei conferinţe vor sta la baza elaborării Strategiei de dezvoltare a resurselor umane în aeroporturile din România 2011-2013, reprezentând raportul final al Comisiei de specialitate privind dezvoltarea integrată a resurselor umane la nivelul aeroporturilor din România în corelaţie cu noile tehnologii. 

David CICEO
Președinte Asociația Aeroporturilor din România
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:
Telefon: 0740-049925, Fax: 0264-307593
E-mail: aar@airportaar.ro
Persoana de contact: Ramona Pojar, Asistent de proiect

Documente ataşate: