Construcţiile – o piaţă în plină expansiune pentru furnizorii de software | SIVECO Romania

Construcţiile – o piaţă în plină expansiune pentru furnizorii de software

Luni, Iulie 7, 2008

În România ultimilor ani, industria de Construcţii a cunoscut o adevărată expansiune, piaţa imobiliară evoluând de la o piaţă bazată pe cerere la o piaţă bazată pe ofertă. Această reorientare - firească într-o societate matură - deschide noi oportunităţi de dezvoltare pentru companiile specializate în Construcţii în ceea ce priveşte accesul la mijloace moderne de management al activităţilor.  

Din perspectiva dezvoltatorilor de soluţii informatice, acest moment coincide cu cristalizarea unor oferte particularizate pe specificul diferitelor industrii, în general, şi al Construcţiilor, în special.  

Dezvoltarea de software pentru domeniul Construcţiilor – un domeniu complex şi extrem de mobil sub aspectul importului de materiale şi tehnologii – reprezintă o adevărată provocare pentru specialiştii SIVECO Romania. Cunoscând îndeaproape particularităţile tehnice şi de business ale acestui domeniu, suntem preocupaţi permanent de dezvoltarea de aplicaţii specializate pentru practica curentă a firmelor de Construcţii”, a declarat Cristina Chirvasie, Director de Vânzări Verticala Producţie, în cadrul SIVECO Romania. 

Implementarea pachetului SIVECO Applications garantează optimizarea proceselor specifice domeniului Construcţiilor, reducerea costurilor şi creşterea profitului prin gestiunea informatizată a stocurilor, a planificării, lansării şi urmăririi proiectelor, a situaţiei devizelor etc. Prin intermediul instrumentelor informatice dezvoltate de SIVECO Romania, specialiştii în Construcţii au posibilitatea să-şi aloce în mod optim resursele, în aşa fel încât să livreze proiectele la cheie în termenii negociaţi. 

„Marile proiecte imobiliare au la bază procese complexe de administrare, proiectare, amenajare, finisare etc. Pentru a urmări cu rigurozitate aceste fluxuri, pentru a gestiona eficient cheltuielile cu aceste lucrări, pentru a planifica şi aloca, cu economie de efort, resursele necesare (oameni, materiale, maşini de transport, echipamente critice etc.) şi, mai ales, pentru a păstra evidenţa detaliată a ofertelor şi devizelor aferente fiecărui proiect, noi propunem clienţilor noştri sistemul informatic integrat SIVECO Applications. Prin funcţionalităţile complexe ale soluţiilor proprii, SIVECO Romania contribuie semnificativ la modernizarea modului de lucru în domeniul Construcţiilor, încurajând, totodată, o abordare europeană şi revigorată asupra procesului de informatizare a industriei, în ansamblul ei”, apreciază Cristina Chirvasie.