Controlul informatizat al documentelor salvează timp şi creşte eficienţa organizaţiilor | SIVECO Romania

Controlul informatizat al documentelor salvează timp şi creşte eficienţa organizaţiilor

Luni, Martie 24, 2008

Competenţa SIVECO Romania acoperă, în prezent, toate aspectele importante ale managementului întreprinderii, de la managementul resurselor, până la managementul vanzărilor sau al aprovizionarii. Oricare dintre procesele interne care conduc la menţinerea organizaţiei într-o realitate ordonată din punct de vedere administrativ şi al relaţiilor de business, fie că vorbim de bugete, achiziţii sau contracte, îşi gaseşte corespondentul într-o soluţie specializată de management.

În oferta de bază a casei româneşti de software, un loc privilegiat îl ocupă soluţia de Document Mangement, denumită generic SIVADOC. Prin natura obiectului său - documentele, această componentă are un grad mare de aplicabilitate la nivelul instituţiilor, indiferent de structura de organizare sau de activitatea desfaşurată. Fiind aplicabilă în variate sectoare de activitate, soluţia de gestiune a documentelor reprezintă o investiţie  tot mai des întâlnită pentru operatorii economici responsabili care valorizează gestiunea corectă şi supravegheată a fluxurilor de documente în interiorul organizaţiei.

Principiul „Merge şi-aşa” reprezintă, deocamdată, o frână destul de puternică în procesul de modernizare a activităţilor curente ale agenţilor economici din România. Totuşi, când se constată neajunsuri grave în ce priveşte gestiunea şi controlul documentelor, cum ar fi, de pildă, întârzieri în aprobarea acestora, pierderea sau accesarea greoaie a variantelor istorice ale unui contract sau lipsa de transparenţă în vehicularea actelor de care depinde succesul unei tranzacţii, utilitatea implementării unei soluţii specializate de Document Management devine evidentă şi se trece la achiziţia unor astfel de instrumente”,  este de părere Radu Lazăr, Line of Business Director SIVADOC, în cadrul SIVECO Romania.

Experienţa SIVECO Romania în dezvoltarea de soluţii din categoria Document Management este una semnificativă, SIVADOC reprezentând astăzi o soluţie care rezolvă problemele critice al organizaţiilor legate de arhivarea electronică, workflow, indexarea, căutarea, securitatea, administrarea sau integrarea documentelor.

SIVADOC este un produs informatic flexibil, ce normează, într-un mod controlat şi standardizat, monitorizarea, circulaţia şi arhivarea tuturor documentelor din activităţile curente ale organizaţiilor. Din acest motiv, implementarea unei astfel de soluţii conduce, automat, la reducerea arhivei fizice de documente şi a spaţiului de stocare a acesteia, preîntâmpinând instalarea dezordinii în “sertarele” companiilor.

Apreciez că gradul de absorbţie al aplicaţiior de management al documentelor în cadrul companiilor româneşti este în creştere. Avem de-a face cu un progres al mentalităţii pieţei româneşti, în sensul că acest tip de instrument a depăşit stadiul de desiderat spre acela de necesitate asumată. Ca urmare a acestei evoluţii, specialiştii în domeniu atribuie sectorului de Content Management, caruia i se subînscrie şi cel al Document Managementului, un nivel de creştere de aproape 20% în 2007, faţă de anul precedent. Putem vorbi, în consecinţă, de o evoluţie pozitivă a acestui segment de piaţă şi de o maturizare a acestei categorii de beneficiari”, adaugă Radu Lazăr, Line of Business Director SIVADOC, în cadrul SIVECO Romania.