Creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor de către administraţia publică poate fi asigurată prin utilizarea de soluţii informatice eficiente | SIVECO Romania

Creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor de către administraţia publică poate fi asigurată prin utilizarea de soluţii informatice eficiente

Joi, August 30, 2007

Bucureşti, 30 August 2007 - Administraţia publică românească parcurge un amplu şi complex proces de reformă structurală, informatizarea instituţiilor din administraţia publicã centralã şi localã reprezentând o componentă fundamentală a strategiei de aliniere la standardele Uniunii Europene.

Această cerinţă precum şi reducerea birocraţiei în administraţie şi a volumului de muncă pentru funcţionarii publici pot fi asigurate prin utilizarea de soluţii informatice eficiente, adaptate realităţilor din administraţia publică românească.

Implicarea SIVECO Romania în modernizarea administraţiei publice se concretizează atât în eforturi de diseminare a informaţiilor în cadrul unor seminarii de prezentare dedicate informatizării şi eficientizării instituţiilor din administraţia publică cât şi în în oferirea şi dezvoltarea de soluţii software specifice.

De la începutul anului 2007, compania a organizat pentru administraţia publică seminarii de prezentare în  oraşele Timişoara, Piatra Neamţ, Craiova şi Cluj-Napoca, la aceste seminarii participând reprezentanţi ai administraţiilor publice şi serviciilor de utilităţi publice din judeţele Arad, Caraş - Severin, Hunedoara, Timiş, Iaşi, Botoşani, Bacău, Neamţ, Suceava, Vaslui, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi, Vâlcea, Cluj, Satu - Mare, Sălaj şi Bistriţa – Năsăud.

În cadrul acestor evenimente sunt prezentate aplicaţii, cazurile de succes, participanţii implicandu-se în discuţii, abordând soluţiile prezentate din toate unghiurile de interes ale utilizatorilor.

SIVECO Romania deţine numeroase referinţe în domeniul administraţiei, specialiştii companiei dispunând de o expertiză profundă în domeniu, dobândită în proiecte ample, complexe, de succes.

Implementările soluţiilor SIVECO în cadrul instituţiilor publice au condus la o îmbunătăţire a activităţilor la nivel de organizaţie, nu doar departamental, ceea ce a permis o comunicare mai eficientă cu cetăţenii, aceştia devenind beneficiarii unor servicii de o calitate superioară, transparente şi de utilitate sporită.

Astfel, pentru modernizarea şi eficientizarea serviciilor oferite locuitorilor municipiului Bucureşti, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI a implementat soluţiile SIVECO. Implementarea sistemului informatic integrat SIVECO Applications la Primăria Municipiului Bucureşti a contribuit la îmbunătăţirea activităţilor din întreaga instituţie, ceea ce a permis o comunicare mai eficientă cu cetăţeanul. Acesta a devenit beneficiarul unor servicii de o calitate superioară, transparente şi de utilitate sporită.

Din sfera instrumentelor de Business Inteligence, SIVECO Business Analyzer, integrat în sistemul implementat în cadrul Municipalităţii Bucureşti, are rolul de integrator al informaţiilor din cadrul instituţiei. Sistemul asistă conducerea în timp real în procesul de luare a deciziilor, într-o manieră flexibilă faţă de particularităţile administraţiei publice.

În cadrul proiectului derulat cu Primăria Municipiului Bucureşti, a fost implementat totodată şi Sistemul Informatic de Management al Documentelor şi al Fluxurilor de Lucru – SIVADOC. SIVADOC se integrează cu celelalte sisteme informatice existente în cadrul PMB, şi anume CRM, Banca de Date Urbană, Arhiva Electronică, SIVECO Applications şi INFOCHIOSC. Ca urmare a integrării sistemelor, informaţiile intrate prin una dintre componente pot fi utilizate de către celelalte componente, asigurându-se astfel coerenţa şi consistenţa datelor.

Tot în cadrul colaborării cu Primăria Municipiului Bucureşti, a avut loc şi implementarea soluţiei INFOCHIOSC - Sistemul Interactiv Teritorial de Informare a Cetăţenilor. INFOCHIOSC reprezintă un portal informaţional, un sistem de informare automatizat şi simplu de utilizat pentru cetăţeni. INFOCHIOSC reprezintă un exemplu de deschidere către tehnologia informaţiei, asigurând atât o mai bună comunicare cu cetăţenii cât şi un spor de imagine, prin transparenţa obţinută. Conducând la reducerea volumului de muncă atribuită funcţionarilor publici şi, implicit, a timpului de rezolvare a problemelor cetăţenilor, sistemul este disponibil 24h/zi, 7 zile pe săptămână.

SIVECO Romania propune administraţiei publice şi soluţiile Portal şi AeL Enterprise – platformă integrată completă, de instruire şi gestiune a conţinutului. Primul sistem de acest fel dezvoltat în întregime în România, AeL Enterprise este o platformă integrată completă, de instruire şi gestiune a conţinutului, dedicată mediilor de instruire din cadrul organizaţiilor şi putând fi adaptată cu uşurinţă la cerinţele specifice unei instituţii publice.  

Soluţiile Portal sunt colecţii complexe de site-uri web care oferă o gamă largă de informaţii şi servicii online cum ar fi mesageria electronică (e-mail), căutare avansată de informaţie, plăţi online: cumpărături, plăţi de taxe, management de conţinut şi de documente, resurse de colaborare pentru comunităţi restrânse sau foarte largi, instrumente de creştere a producţivităţii.

„Astăzi, exigenţele consumatorilor de servicii publice sunt din ce în ce mai ridicate iar presiunea pe care societatea, în ansamblul ei, o impune în direcţia eficientizării acestui domeniu, este tot mai mare. Intenţia noastră este aducem oamenii din instituţiile publice faţă în faţă cu beneficiile pe care le asigură soluţiile informatice şi cu proiectele noastre de succes. Administraţia publică are nevoie de software de cea mai nouă generaţie, capabil de a gestiona eficient resursele instituţiilor şi de a le acoperi complet cerinţele specifice, iar SIVECO România vine în întâmpinarea acestei cereri cu o ofertă complexă”, afirmă Cristina Iţcuş, Consultant de Business pentru Administraţia Publică în cadrul SIVECO Romania.