Criza economica stimulează competitivitatea - consideră 80% din femeile de afaceri din România | SIVECO Romania

Criza economica stimulează competitivitatea - consideră 80% din femeile de afaceri din România

Miercuri, Iulie 6, 2011

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Investeşte în oameni!


Titlul proiectului: Şanse egale pentru cariere de succes
Axa prioritară 6. "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

O carieră de succes depinde doar de competenţa şi implicarea fiecăruia

Bucureşti, 6 iulie 2011 - O carieră de succes nu depinde decât de abnegaţie, competenţă şi implicarea fiecărei femei. Este concluzia seriei de seminarii "Şanse egale pentru cariere de succes", derulat de SIVECO Romania SA în parteneriat cu MEDIAFAX şi Academia de Studii Economice Bucureşti, în cadrul axei prioritare "Promovarea incluziunii sociale", domeniul major de intervenţie 6.3 "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii", desfăşurate la Bucureşti, Craiova, Cluj, Timişoara, Iaşi, Constanţa şi Ploieşti, unde au participat aproape 600 de femei de carieră, managere şi responsabile de resurse umane.

Actualul context socio-economic este prielnic dezvoltării unei afaceri proprii, peste 80% dintre participante afirmând că au fost nevoite să devină competitive din cauza crizei instalate în România la finalul anului 2008.

Una dintre piedicile în atingerea scopurilor în carieră a fost discriminarea de gen. Un subiect mult dezbătut în cadrul evenimentelor interactive din cadrul seminariilor. Conform spuselor celor aproape 600 de participante, fiecare a avut cel puţin câte o experienţă în acest sens. Educaţia şi tradiţiile zonale au transformat aceste fapte în subiecte tabu care au apăsat şi încă apasă psihicul femeilor din toată ţara, dar conform spuselor uneia dintre participante, o femeie de succes este suficient de puternică să treacă peste astfel de concepţii.

În timpul seminariilor, doamnele, majoritaea femei de carieră sau responsabile de resurse umane au recunoscut că este pentru prima dată în viaţă când vorbesc deschis despre faptul că au trecut prin astfel de experienţe.

O altă oportunitate oferită de proiectul SIVECO Romania şi mult apreciată de participante a fost posibilitatea de a se întâlni cu alte femei de afaceri cu care au stabilit contacte benefice pentru propriile cariere reprezentând unele dintre rarele ocazii în care s-au reunit femei de succes din zonele în care au fost organizate seminariile pană acum, respectiv Bucureşti, Craiova, Cluj, Timişoara, Iaşi, Constanţa şi Ploieşti..

O nouă serie de două seminarii, în cadrul aceluiaşi proiect va avea loc în zilele de 7 şi 8 iulie la Braşov, iar un alt seminar se va desfăşura pe data de 14 iulie la Bucureşti.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi se desfăşoară în perioada 1 septembrie 2010 şi 31 august 2012.

Despre Academia de Studii Economice
Academia de Studii Economice (ASE) este universitate publică acreditată ce contribuie la afirmarea şi dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii economice din România prin pregătirea a zeci de generaţii de economişti.

Instituţia are în prezent 47093 de studenţi, din care 35173 de persoane în ciclul de licenţă, 7792 la programele masterale, 2235 la doctorat, 1893 în cadrul şcolii academice academice şi la cursuri postuniversitare. De asemenea, în cadrul Academiei de Studii Economice îşi desfăşoară activitatea 1971 de cadre didactice şi personal tehnico-administrativ.

Academia de Studii Economice coordonează opt centre teritoriale plasate în diverse zone din ţară şi cooperează cu peste 60 de universităţi din 51 de ţări. În cadrul instituţiei funcţionează peste 109 colective de cercetare cu activitate permanentă, derulând programe de studii universitare pentru un număr de peste 11 domenii de licenţă şi peste 70 de specializări de masterat.
www.ase.ro

Despre MEDIAFAX
Mediafax este cel mai mare furnizor de informaţie generală şi de afaceri din România. Înfiinţată în 1991, compania face parte din cel mai mare grup media din România şi are peste 2.000 de clienţi din mass-media, sectorul public şi cel de afaceri. Printre produsele şi serviciile Mediafax se numără fluxuri zilnice de ştiri şi fotografie de presă, înregistrări audio cu declaraţii şi interviuri în exclusivitate, servicii de monitorizare de presă şi de distribuţie de comunicate de presă, rapoarte de piaţă, conţinut multimedia pentru telefonia mobilă. Din 2007, Mediafax se adresează în mod direct şi consumatorilor finali, nu doar sectorului business, prin www.mediafax.ro.

Manager de proiect,
Rodica Papadopol
SIVECO Romania
Victoria Park,
Şos. Bucureşti-Ploieşti 73-81,
Sector 1, Bucureşti, România
tel: + 40 (021) 3023300
fax: + 40 (021) 3023391
e-mail: contact@carierepentrufemei.ro
www.carierepentrufemei.ro