Cum este ajutată cercetarea de domeniul IT? | SIVECO Romania

Cum este ajutată cercetarea de domeniul IT?

Vineri, Octombrie 19, 2012
SIVECO Romania dezvoltă în parteneriat cu organizaţii internaţioanle proiecte de cercetare în domeniile eLearning, eHealth şi eGovernmen

Pentru SIVECO Romania investiţia în cercetarea este un avantaj strategic. De 7 ani, compania este implicată în proiecte de cercetare aplicativă susţinute prin Planul Naţional de Cercetare cu cele două subprograme -  Inovare şi Parteneriate - şi prin Programele europene FP7 (Al 7-lea program cadru de cercetare şi dezvoltare tehnologică al Uniunii Europene), Lifelong Learning, EUREKA, ITEA2.

Cercetarea aplicativă este destinată, în principal, utilizării cunoştinţelor ştiinţifice pentru perfecţionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii şi servicii. SIVECO Romania dezvoltă proiecte de eLearning, eHealth şi eGovernment în parteneriat cu universităţi şi institute de cercetare din România şi Europa.

Proiectele noastre ajută organizaţiile de învăţământ să îşi adapteze oferta educaţională la cerinţele reale ale pieţei de muncă, prin utilizarea celor mai noi tehnologii, şi în acelaşi timp să pregătească studenţii pentru societatea informaţională. Proiectele din domeniul cercetării medicale aduc noi speranţe pacienţilor, în timp ce proiectele din zona formării profesionale sporesc competenţele angajaţilor şi elimină barierele lingvistice. Proiectele de eGovernment permit dezvoltarea de noi tehnologii care duc la creşterea calităţii serviciilor publice, îmbunătăţind relaţia dintre cetăţeni şi instituţiile publice. Pe scurt, beneficiarul major al proiectelor noastre de cercetare este întreaga societate”, a declarat Monica Florea, directorul departamentului Research&Development din cadrul SIVECO Romania.

Printre proiectele dezvoltate în prezent de SIVECO se numără RENOVA (Transfer de cunoştinţe pentru asistenţi medicali şi moaşe din Europa pentru a dezvolta abilităţile profesionale ca manageri - Lifelong Learning Programme) în care compania oferă o platformă de învăţare colaborativă, care ajută la abordarea situaţiilor reale simulate de specialişti cu experienţă.

În proiectul european TOI4FOOD (Transfer of knowledge and training for European traditional food producers related to innovative quality control methodologies - Lifelong Learning Programme) SIVECO Romania dezvoltă o metodologie de formare educaţională, precum şi o platformă colaborativă pe care se vor derula cursurile online. Proiectul urmăreşte realizarea unui transfer de cunoştinţe din Portugalia şi Spania în materie de reguli şi proceduri europene care trebuie implementate în România în domeniul produselor tradiţionale.